Now showing items 1-1 of 1

  • Waaler, Eivind (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Java Virtual Machine (JVM) er en populær programvare-plattform som kjører programmer i Java bytecode. JVM støtter mange forskjellige programmeringsspråk med forskjellig tilnærming til typing, programmeringsparadigme og ...