Now showing items 1-2 of 2

  • Torstensen, Espen (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Sammendrag Flernivålogikk er ikke så mye brukt i kommersielle systemer, på grunn av enkelte problemer med denne typen logikk. I denne oppgaven skal man lage et system ved hjelp av flernivålogikk. Flernivålogikk har enkelte ...
  • Torstensen, Espen (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Sammendrag Flernivålogikk er ikke så mye brukt i kommersielle systemer, på grunn av enkelte problemer med denne typen logikk. I denne oppgaven skal man lage et system ved hjelp av flernivålogikk. Flernivålogikk har enkelte ...