Now showing items 1-1 of 1

  • Torpe, Åshild Aaen (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    I 2011 blei det for første gong selt fleire smarttelefonar enn PC-ar, og dette viser til at det er nødvendig å tilpasse seg den raskt veksande trenden både for offentlege og private verksemder. Eg har hatt som mål å utvikle ...