Now showing items 1-1 of 1

  • Qamar, Nabeel Ahmad Anwar (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Gjennom forskning har det blitt vist at modulær smarttelefon er en smarttelefon sammensatt av ulike moduler på en plattform. Modulær smarttelefon er ment for at brukere kan beholde sine smarttelefoner lenger ved å bytte ...