Now showing items 1-1 of 1

  • Frøyland, Jon Olav (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne studien er en avsluttende master på programmet IT og Ledelse (ITLED) ved Universitetet i Oslo (UiO). Studien omhandler en kvalitativ casestudie av ERP-systemet Felles Integrert Forvaltningssystem (FIF) i Forsvaret. ...