Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:24Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:24Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-28en_US
dc.identifier.citationAskeland, Ragnhild, , , , , Krogseth, Maria, , , , , Søraas, Ingrid Cathrine Vasli, , , , , Omrani, Shifteh, , , , , Engvik, Steinar, , , , , Baarøy, Tor-William, , , , , . Forslag til endring av retningslinje for behandlingslengde av mild til moderat samfunnserverva pneumoni i sjukehus. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29986
dc.description.abstractBAKGRUNN Det eksisterer mange ulike retningslinjer for kor lang antibiotikabehandling av samfunnserverva pneumoni (SEP) i sjukehus bør vera. Kortare behandlingstid vil kunna ha fordeler økonomisk, helsemessig og med høve til resistensutvikling. Me ser i oppgåva på eksisterande retningslinjer for lengda av antibiotikabehandling av vaksne pasientar med mild til moderat SEP i norske sjukehus i dag, og vil gå gjennom det vitskaplege grunnlaget for desse. Me ser òg på behovet for å laga og implementera ny retningslinje på bakgrunn av ny kunnskap. METODE Søk i www.helsebiblioteket.no gav norske retningslinjer. Det vart funne to relevante metaanalysar om behandlingslengd via søk i Pubmed, likeeins artiklar som omhandla samfunnsmessige konsekvensar av kortare behandlingslengd. RESULTAT Norske retningslinjer tilrår alle behandling i 7-10 dagar ved mild til moderat SEP. Metaanalysane viser at kortare behandlingslengde (7 dagar eller mindre) er likeverdig med lengre (over 7 dagar) med omsyn til symptomfridom og tilbakefall. Me føreslår implementering av ny retningslinje med behandlingslengde 7 dagar eller mindre. FORSLAG TIL IMPLEMENTERING OG EVALUERING I implementering og evaluering av retningslinja i sjukehusavdeling føreslår me å bruka prosessindikator og registrera delen pasientar som får langtidsbehandling versus kortisdbehandling ved hjelp av sjekkliste, med evaluering etter 6 månader. Som organiseringsmodel for betringsprosjektet nyttar me Demings kvalitetshjul. KONKLUSJON Kortare behandklingstid er like effektiv som lang. Innføring av ei oppdatert retningslinje vil kunna bidra til å halda norske resistensforhold på eit lågt nivå, og gjev òg potensielt kortare liggetid, tidlegare mobilisering av pasienten og færre biverknader, med føremoner både samfunnet og for pasiengruppa.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.titleForslag til endring av retningslinje for behandlingslengde av mild til moderat samfunnserverva pneumoni i sjukehusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-01-23en_US
dc.creator.authorAskeland, Ragnhilden_US
dc.creator.authorKrogseth, Mariaen_US
dc.creator.authorSøraas, Ingrid Cathrine Vaslien_US
dc.creator.authorOmrani, Shiftehen_US
dc.creator.authorEngvik, Steinaren_US
dc.creator.authorBaarøy, Tor-Williamen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Askeland, Ragnhild&rft.au=Krogseth, Maria&rft.au=Søraas, Ingrid Cathrine Vasli&rft.au=Omrani, Shifteh&rft.au=Engvik, Steinar&rft.au=Baarøy, Tor-William&rft.title=Forslag til endring av retningslinje for behandlingslengde av mild til moderat samfunnserverva pneumoni i sjukehus&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23569en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo96117en_US
dc.contributor.supervisorJohny Kongeruden_US
dc.identifier.bibsys100579728en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29986/2/gr10_askeland_v04.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata