Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:23Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:23Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-28en_US
dc.identifier.citationHem, Andreas, , , , , , , Vethe, Ingvild Lovise L, , , , , , , Dhillon, Aje Paul Singh, , , , , , , Dhillon, Jai Paul Singh, , , , , , , Røiseland, Charlotte, , , , , , , Langberg, Christian Magnus Borthen, , , , , , , Feridooni, Kaveh, , , , , , , Mirza, Bilal Fida, , , , , , , . Innføring av standardiserte evidensbaserte rettningslinjer for behandling av fibromyalgi i allmennpraksis. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29985
dc.description.abstractBakgrunn/emne: Norge er det landet i verden med høyest forekomst av fibromyalgi i forhold til befolkningen. Det finnes ikke standardiserte oppdaterte evidensbaserte retningslinjer for behandling av fibromyalgi i allmennpraksis i Norge. Studier har vist at systematisk bruk av evidensbaserte retningslinjer for behandling av fibromyalgi kan redusere pasientenes plager, legenes frustrasjoner og samfunnets utgifter. Kunnskapsgrunnlag: Vi har gått gjennom evidensbasert litteratur på feltet, plukket ut de studiene vi anså som viktigst og fått ekspertuttalelse av overlege dr. Wigers ved Jeløya kurbad. Vi fant evidens for følgende tiltak: Informasjon/ undervisning, kondisjonstrening, kognitiv atferdsterapi, flerdimensjonal rehabilitering, lav kveldsdose TCA, Tramadol ved behov. Begrunnet tiltak og metode: Implementere en sjekkliste i allmennpraksis som inneholder hva som er evidensbasert kunnskap om behandling av fibromyalgipasienter, og hvilke tiltak som ikke er evidensbaserte. Slik får allmennpraktikeren et standardisert opplegg å følge for hver fibromyalgipasient. Vi evaluerer prosjektet ved hjelp av et skåringsskjema som besvares av allmennlegene. Indikator er andelen fastleger som gjennomfører våre tiltak, som igjen er et indirekte mål på forbedringen i håndtering av fibromyalgipasienter. Organisering: Fase 1: Forberede: Vi har funnet evidens i kunskapsgrunnlaget for at standardiserte retningslinjer kan bedre praksis for allmennlegenes håndtering av fibromyalgipasienter. Allmennleger og spesialist vi har vært i kontakt med har bekreftet et behov for slike retningslinjer. Fase 2: Planlegge: Vi ønsker å innføre en sjekkliste som tiltak og benytte et skåringsskjema for evaluering av tiltaket. Indikatoren vår er hvor stor andel av allmenpraktikerne som som etter en tid fortsatt benytter sjekklisten. Fase 3: Utføre: Informasjon om effekt av sjekklisten og distribusjon av den. Fase 4: Kontrollere: Evaluere bruken av sjekklisten ved hjelp av et skåringsskjema og benytte indikator som mål på resultat. Fase 5: Standardisere og følge opp: Følge opp allmenpraksisene i henhold til evalueringene. Resultater /Vurdering: Vi mener det er et behov for tiltaket. Det lar seg gjennomføres på en kostnadseffektiv måte og det vil ha konsekvenser for et stort antall pasienter og allmennleger. Kvalitetsforbedringstiltaket bør utføres.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleInnføring av standardiserte evidensbaserte rettningslinjer for behandling av fibromyalgi i allmennpraksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-01-23en_US
dc.creator.authorHem, Andreasen_US
dc.creator.authorVethe, Ingvild Lovise Len_US
dc.creator.authorDhillon, Aje Paul Singhen_US
dc.creator.authorDhillon, Jai Paul Singhen_US
dc.creator.authorRøiseland, Charlotteen_US
dc.creator.authorLangberg, Christian Magnus Borthenen_US
dc.creator.authorFeridooni, Kavehen_US
dc.creator.authorMirza, Bilal Fidaen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hem, Andreas&rft.au=Vethe, Ingvild Lovise L&rft.au=Dhillon, Aje Paul Singh&rft.au=Dhillon, Jai Paul Singh&rft.au=Røiseland, Charlotte&rft.au=Langberg, Christian Magnus Borthen&rft.au=Feridooni, Kaveh&rft.au=Mirza, Bilal Fida&rft.title=Innføring av standardiserte evidensbaserte rettningslinjer for behandling av fibromyalgi i allmennpraksis&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23526en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo96115en_US
dc.identifier.bibsys100580017en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29985/1/gr2_hem_v04_duo.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata