Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:43Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:43Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-27en_US
dc.identifier.citationØstli, Linda, , , , , , Ulsaker, Hilde, , , , , , Holm, Marianne, , , , , , Michaelsen, Kristine Reiestad, , , , , , Skagseth, Ragnhild Fjelltveit, , , , , , Meyer, Andre Almvik, , , , , , Breivik, Randi, , , , , , . Innføring av ny retningslinje for behandling av bakteriell meningitt ved Sykehuset Innlandet. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29982
dc.description.abstractBakgrunn: Behandling av bakteriell meningitt baseres tradisjonelt på antibiotika og generell intensivbehandling. Gruppen har i midlertid observert at enkelte foretak benytter kortikosteroider som adjuvant behandling. Vi ville derfor undersøke om kortikosteroider er effektiv tilleggsbehandling ved bakteriell meningitt. Sykehuset Innlandet har ulike retningslinjer og praksis innad når det gjelder behandling av tilstanden. Med bakgrunn i dette ønsket vi å utarbeide en felles retningslinje ved Sykehuset Innlandet for behandling av bakteriell meningitt basert på oppdatert evidensbasert kunnskap. Vi ville også utforme en strategi for implementering av denne. Metode: Vi har utført systematiske søk i Evidence Based Medicine, Clinical Evidence, PubMed, Cochrane, Medline og UpToDate for å se om bruk av kortikosteroider som adjuvant behandling ved akutt bakteriell meningitt vil redusere mortalitet og morbiditet. Vi har gjennomgått de nåværende retningslinjer i Sykehuset Innlandet for bakteriell meningitt ved å se på nettbaserte retningslinjer samt metodebøker. Det er også gjort systematiske søk for å finne dokumenterte implementeringstiltak. Resultat: Nyeste metaanalyser konkluderer at det vil være hensiktsmessig å bruke kortikosteroider i behandlingen av bakteriell meningitt i det dette reduserer både mortalitet og nevrologiske sekveler. Ved å studere retningslinjene for behandling av bakteriell meningitt ved de aktuelle sykehusene fikk vi bekreftet at Sykehuset Innlandet mangler en felles og evidensbasert behandlingsstrategi for tilstanden. Konklusjon: Basert på disse resultatene og evidensbasert kunnskap om implementeringstiltak vil vi utforme en ny, felles retningslinje ved Sykehuset Innlandet vedrørende behandling av bakteriell meningitt.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleInnføring av ny retningslinje for behandling av bakteriell meningitt ved Sykehuset Innlandeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-01-23en_US
dc.creator.authorØstli, Lindaen_US
dc.creator.authorUlsaker, Hildeen_US
dc.creator.authorHolm, Marianneen_US
dc.creator.authorMichaelsen, Kristine Reiestaden_US
dc.creator.authorSkagseth, Ragnhild Fjelltveiten_US
dc.creator.authorMeyer, Andre Almviken_US
dc.creator.authorBreivik, Randien_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Østli, Linda&rft.au=Ulsaker, Hilde&rft.au=Holm, Marianne&rft.au=Michaelsen, Kristine Reiestad&rft.au=Skagseth, Ragnhild Fjelltveit&rft.au=Meyer, Andre Almvik&rft.au=Breivik, Randi&rft.title=Innføring av ny retningslinje for behandling av bakteriell meningitt ved Sykehuset Innlandet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23568en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo96083en_US
dc.identifier.bibsys100579655en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29982/4/gr3_oostli_m_vedlegg_v04.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata