Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:30Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:30Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-26en_US
dc.identifier.citationRisøe, Petter Kirkeby, , , , , , Woie, Kristiane, , , , , , Ehlers-Hallberg, Olof, , , , , , Hagebø, Camilla Anette Hugstmyr, , , , , , Tjønsø, Linn Nybråten, , , , , , Gaarder, Håkon Kinck, , , , , , Hoang, Martin Nguyen Cong, , , , , , . Jeg er ikke bare et hovent kne!. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29981
dc.description.abstractBakgrunn: De senere år har det blitt økt fokus på pasientautonomi i undervisningen ved Det medisinske fakultet. Samtidig er det hevet over tvil at et rikt pasientgrunnlag er avgjørende for utdanningen av nye leger. Både etiske og juridiske hensyn taler for at innhenting av samtykke til deltagelse i klinisk studentundervisning skjer på adekvat måte. Bruk av pasienter i undervisningsøyemed uten gyldig samtykke representerer en svikt i leveringen av helsetjenester som vårt kvalitetsforbedringsprosjekt har til hensikt å eliminere. Kunnskapsgrunnlag: Gruppen tok utgangspunkt i selvopplevde undervisningssituasjoner med mangelfull innhenting av informert samtykke. En gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen tydet på at problemet kunne være utbredt, og vi fant støtte for dette i en elektronisk enquête med legestudenter på 5. og 6. semester. Begrunnet tiltak og metode: Vårt foreslåtte tiltak baserer seg på at underviser skal dele ut informasjonsskriv med klageskjema til alle pasienter brukt i klinisk smågruppeundervisning. Antallet innleverte klageskjema utgjør teller i vår målindikator, mens nevner utgjøres av det totale pasientantallet brukt i undervisningen. For å sikre tiltaket mot manglende skjemautlevering fra undervisers side, foreslås en prosessindikator der studentene registrerer at pasientene har fått utdelt skjema. Antall utdelte skjema blir teller i prosessindikatoren, og nevneren blir som for målindikatoren. Den faktiske registreringen gjøres ved å innføre to rubrikker i studentenes eksisterende personlige oppmøteprotokoller. Etter vår vurdering vil et tiltak som pålegger underviser å dele ut et informasjonsskriv om korrekt innhenting av gyldig samtykke bevisstgjøre undervisere på deres juridiske forpliktelser, samtidig som en betydelig forenklet klageadgang for pasientene vil representere en barriere for svikt i nevnte innhenting og gi fakultetet systematisk kunnskap om problemets omfang. 1 Vurdering: Hvert semester samles en evalueringsgruppe bestående av semesterkoordinator, undervisere, representant fra pasientombudet, studiedekan, samt kullets tillitsvalgte. Ved møtet drøftes eventuelle problemer som er oppstått under prosessen. Mot slutten av hvert semester samles all data fra innleverte klageskjema og dette gir en kvantitativ størrelse på problemets omfang. Etter vår oppfatning fordrer både fagetiske normer og juridiske plikter at fakultetet reagerer på utilfredsstillende praksis rundt innhenting av samtykke, og vi har forsøkt å utforme et tiltak i så måte som kan gjennomføres uten tilskudd av nye ressurser.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleJeg er ikke bare et hovent kne! : Et kvalitetsforbedringsprosjekt for å sikre informert samtykke i undervisningen av legestudenter ved Universitetet i Osloen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-01-23en_US
dc.creator.authorRisøe, Petter Kirkebyen_US
dc.creator.authorWoie, Kristianeen_US
dc.creator.authorEhlers-Hallberg, Olofen_US
dc.creator.authorHagebø, Camilla Anette Hugstmyren_US
dc.creator.authorTjønsø, Linn Nybråtenen_US
dc.creator.authorGaarder, Håkon Kincken_US
dc.creator.authorHoang, Martin Nguyen Congen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Risøe, Petter Kirkeby&rft.au=Woie, Kristiane&rft.au=Ehlers-Hallberg, Olof&rft.au=Hagebø, Camilla Anette Hugstmyr&rft.au=Tjønsø, Linn Nybråten&rft.au=Gaarder, Håkon Kinck&rft.au=Hoang, Martin Nguyen Cong&rft.title=Jeg er ikke bare et hovent kne!&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23523en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo96073en_US
dc.identifier.bibsys100577628en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29981/3/gr5_risoee_v04.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata