Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:47:02Z
dc.date.available2013-03-12T12:47:02Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-12en_US
dc.identifier.citationMoldegård, Cecilie Holm, , , , , , Vestre, Marte, , , , , , Huse, Lars Peder, , , , , , Lindal, Fredrik Platou, , , , , , Naterstad, Helle Fjell, , , , , , Sinding, Ingvild, , , , , , Ousdal, Olga Therese, , , , , , . SMS-påminnelse i poliklinisk sammenheng. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29976
dc.description.abstractBAKGRUNN I løpet av et år gjennomføres det et stort antall polikliniske konsultasjoner på norske sykehus. Det er et velkjent problem at ikke alle pasienter møter til avtalt time. Det vi ønsker å belyse, er om påminnelse til time ved hjelp av SMS er et nyttig verktøy for å senke andelen pasienter som ikke møter til timeavtale. I tillegg vil det vurderes om det er økonomisk og organisatorisk gjennomførbart. KUNNSKAPSGRUNNLAG Som kunnskapsgrunnlag ble det gjennomgått tretten artikler som var releveante for vår oppgave. Disse viste at ikke- møtt problematikken er et velkjent problem internasjonalt og at SMS- påminnelser er mer kostnadseffektivt enn tradisjonelle metoder som brev og telefonoppringing. BEGRUNNET TILTAK OG METODE Andel ikke- møtt velges som indikator og Oslo Skadelegevakt som sted for implementering av tiltak. Tiltaket ansees som gjennomførbart da det i dag er en rekke leverandører av SMS-tjenester på markedet som kan skreddersy tjenester som kan kobles opp til ulike datajournalsystemer. Slike prosjekter med SMS-påminnelser er blitt gjennomført i Norge tidligere. ORGANISERING For gjennomføring bør det dannes en prosjektgruppe som involverer alle berørte aktører på arbeidsplassen og hvor en prosjektleder har det overordnete ansvaret for gjennomføring av tiltaket og evaluering i etterkant. En syklisk tilnærming med fortløpende evaluering legges til grunn for å kontrollere prosjektets fremdrift. RESULTATER/VURDERING Resultatene etter endt prøveperiode må vurderes i lys av ønsket effekt og lønnsomhet ved omlegging av påminnelsesrutiner. Det bør også gjøres en kostnadsanalyse når dataene foreligger om hvorvidt en eventuell nedgang av andel som ikke møter er kostnadsbesparende i forhold til de driftskostnader som et nytt system krever. Slike harde data må også veies opp mot verdier som personal- og bruker- tilfredshet samt om studien er brukbar og om den har tatt høyde for de problemstillinger som oppleves i prøveperioden. Totalt sett tror vi at det overnevnte tiltak vil gagne OSL, som har høye krav til produktivitet og budsjettinnsparinger.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleSMS-påminnelse i poliklinisk sammenhengen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-01-23en_US
dc.creator.authorMoldegård, Cecilie Holmen_US
dc.creator.authorVestre, Marteen_US
dc.creator.authorHuse, Lars Pederen_US
dc.creator.authorLindal, Fredrik Platouen_US
dc.creator.authorNaterstad, Helle Fjellen_US
dc.creator.authorSinding, Ingvilden_US
dc.creator.authorOusdal, Olga Thereseen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Moldegård, Cecilie Holm&rft.au=Vestre, Marte&rft.au=Huse, Lars Peder&rft.au=Lindal, Fredrik Platou&rft.au=Naterstad, Helle Fjell&rft.au=Sinding, Ingvild&rft.au=Ousdal, Olga Therese&rft.title=SMS-påminnelse i poliklinisk sammenheng&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23564en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo95611en_US
dc.identifier.bibsys100579833en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29976/2/gr4_moldegaard_v04.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata