Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:05Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:05Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-03-31en_US
dc.identifier.citationOpsahl, Jan-Henrik, , , , , , Strøm, Marianne Ekornes, , , , , , Oppen, Kjersti, , , , , , Erstad, Caroline, , , , , , Horndalsveen, Henrik, , , , , , Grønning, Kaja, , , , , , Austdal, Linn, , , , , , . Forslag til endring av retningslinje ved konservativ behandling av NSTEMI. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29965
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Studier gjort internasjonalt har vist at fondaparinuks gir lavere morbiditet og mortalitet på lang sikt, sammenlignet med det lavmolekylære heparinet enoksaparin, ved konservativ antitrombotisk behandling av NSTEMI. Med bakgrunn i dette har vi sett på nåværende praksis for slik behandling av denne pasientgruppen på hjerteavdelingen på Ullevål Universitetssykehus (UUS). Da det ikke er samsvar mellom praksis på UUS og internasjonale guidelines, ønsket vi å utarbeide en strategi for implementering av en ny retningslinje for antitrombotisk behandling ved NSTEMI, med bytte fra enoksaparin til fondaparinuks. Metode Kunnskapsgrunnlaget ble bekreftet ved søk i medline/pubmed, og det ble gjort en spørreskjemaundersøkelse for å avdekke gjeldende praksis. Videre ble det gjort litteratursøk i Medline/Ovid for å finne dokumenterte implementeringstiltak. Resultater Ved UUS brukes det i hovedsak dalteparin ved konservativ behandling av NSTEMI, hvilket samsvarer med de nasjonale retningslinjer. Flere tiltak for endring av den lokale retningslinjen ble vurdert, og følgende tiltak foreslås: 1. Avdelingsledelsen nedsetter en ansvarlig prosjektgruppe med en prosjektkoordinator. 2. Felles undervisningsmøter med utdeling av spørreskjemaer for tilbakemelding. 3. Muntlig orientering samt informasjonsskriv om det nye tiltaket til personalet. 4. Regelmessige møter i prosjektgruppen med evaluering av resultater samt tilbakemeldinger fra personalet. 5. Kontinuerlig oppdatering om resultatene av prosjektet til personalet både muntlig og via e-post, samt oppfordring til å gi respons på hvordan det fungerer. 6. Evaluering av prosjektet etter ett år. Her benyttes indikatoren ”andelen pasienter med NSTEMI som blir behandlet konservativt i akuttfasen med fondaparinuks ved hjerteavdelingen på UUS.” Konklusjon Kunnskapsgrunnlaget viser at et bytte til fondaparinuks er fordelaktig med tanke på redusert morbiditet og mortalitet på lang sikt, lettere administrasjon og reduserte kostnader. De tiltakene vi har kommet frem til kan være praktisk gjennomførbare i den aktuelle avdelingen, og kan være hensiktsmessige i innføringen av en ny retningslinje.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleForslag til endring av retningslinje ved konservativ behandling av NSTEMIen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-01-23en_US
dc.creator.authorOpsahl, Jan-Henriken_US
dc.creator.authorStrøm, Marianne Ekornesen_US
dc.creator.authorOppen, Kjerstien_US
dc.creator.authorErstad, Carolineen_US
dc.creator.authorHorndalsveen, Henriken_US
dc.creator.authorGrønning, Kajaen_US
dc.creator.authorAustdal, Linnen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Opsahl, Jan-Henrik&rft.au=Strøm, Marianne Ekornes&rft.au=Oppen, Kjersti&rft.au=Erstad, Caroline&rft.au=Horndalsveen, Henrik&rft.au=Grønning, Kaja&rft.au=Austdal, Linn&rft.title=Forslag til endring av retningslinje ved konservativ behandling av NSTEMI&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21942en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo90395en_US
dc.identifier.bibsys10057579xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29965/2/klokoppg_gr3_opsahl.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata