Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:33Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:33Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-10-17en_US
dc.identifier.citationSandemose, Anja Viker, , , , , Gustavsen, Alice, , , , , Mauritzen, Guri Merete, , , , , Strickert, Toril Munthe, , , , , Chiu, Christine, , , , , Heggren, Tonje Maine Michelsen, , , , , . Medikamentell tromboseprofylakse. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29944
dc.description.abstractBakgrunn og kunnskapsgrunnlag: Venøs tromboembolisme inkluderer dyp venetrombose og lungeemboli. Det har blitt vist at fatale lungeembolier står for 7-10 % av all sykehusrelatert død og at majoriteten av disse er innlagt på indremedisinske avdelinger. Samtidig har flere studier vist at det er et betydelig underforbruk av farmakologisk profylakse hos medisinske pasienter. Blant annet viser en norsk studie fra 2007 at medikamentell tromboseprofylakse kun ble gitt ved 20 % av innleggelsene der det var indikasjon for slik. Begrunnet tiltak, metode og organisering: Med bakgrunn i dette har vi foreslått tiltak som kan implementeres på indremedisinske avdelinger for å øke andelen pasienter som får medikamentell tromboseprofylakse i henhold til retningslinjene. Målet med tiltaket er å redusere tromboemboliske episoder og dermed redusere sykelighet og dødelighet forårsaket av dette De fleste studier vi har lest, konkluderer med at en sammensatt strategi vil være den mest effektive metode for reduksjon av tromboemboliske hendelser. I vårt forbedringstiltak foreslår vi et prosjekt som initieres med et informasjonsmøte for de ansatte på avdelingen der kunnskapsgrunnlaget for tromboseprofylakse og forbedringspotensialet ved avdelingen presenteres. Vi ønsker å involvere ledelsen, leger og sykepleiere og dermed danne grunnlag for et tverrfaglig prosjekt. Videre vil vi utforme en sjekkliste og etablere rutiner rundt bruken av denne. Sjekklisten skal inneholde indikasjoner for tromboseprofylakse. Denne skal følge pasientens kurve fra innkomst og gjennom hele oppholdet, og på den måten avklare pasientens risiko og hindre forglemmelse. Til slutt anbefaler vi at prosjektet evalueres. Indikatoren vår er andel pasienter som i følge retningslinjene skal ha tromboseprofylakse og som faktisk får det, før og etter tiltaket settes i verk Denne indikatoren bruker vi som et indirekte mål på redusert sykelighet og dødelighet som følge av tromboembolisk sykdom. Resultat/vurdering: Vi valgte et problemområdet som er godt dokumentert: Flere studier viser at medikamentell tromboseprofylakse reduserer insidensen av VTE, og videre er det veldokumentert at det er et betydelig underforbruk av dette. Forbedringstiltaket skal være enkelt og gjennomførbart. Vi hadde også fokus på enklest mulig krav til organisering. Vi valgte altså en tredelt forbedringsstrategi: 1) informasjon til avdelingen 2) tverrfaglig tilnærming inkludert definert ansvarlig lege som setter pasienten på tromboseprofylakse og 3) bruk av sjekkliste for å avklare tromboserisiko og hindre forglemmelse. Det kan diskuteres ulemper ved å innføre vårt forbedringsprosjekt på avdelingen. Dette inkluderer redusert bevissthet om ikke-medikamentelle tromboseforebyggende tiltak, fokus på dette temaet kan gå på bekostning av andre viktige satsningsområder og motstand blant ansatte mot å gjennomføre et slikt prosjekt. Til tross for de svakhetene som nå er listet opp, har vi tro på vårt forbedringstiltak nettopp fordi det er gjennomførbart og lite ressurskrevende. Vi forventer en signifikant økning i bruk av medikamentell tromboseprofylakse til de pasientene som har bruk for dette. Vi anbefaler å implementere forbedringstiltaket i første omgang som et prøveprosjekt på en sykehusavdeling. De erfaringer man så gjør seg bør legge føring for om tiltaket bør innføres på andre avdelinger, og på om det er grunn til å publisere prosjektet i for eksempel Tidsskriftet for at samme design kan prøves ved andre avdelinger.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMedikamentell tromboseprofylakse : KLOK-oppgaveen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-01-23en_US
dc.creator.authorSandemose, Anja Vikeren_US
dc.creator.authorGustavsen, Aliceen_US
dc.creator.authorMauritzen, Guri Mereteen_US
dc.creator.authorStrickert, Toril Muntheen_US
dc.creator.authorChiu, Christineen_US
dc.creator.authorHeggren, Tonje Maine Michelsenen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sandemose, Anja Viker&rft.au=Gustavsen, Alice&rft.au=Mauritzen, Guri Merete&rft.au=Strickert, Toril Munthe&rft.au=Chiu, Christine&rft.au=Heggren, Tonje Maine Michelsen&rft.title=Medikamentell tromboseprofylakse&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21093en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo85951en_US
dc.identifier.bibsys090868269en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29944/2/klokoppgave_gr4_sandemose.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata