Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:09Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:09Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-12-20en_US
dc.identifier.citationHillestad, Vigdis, , , , , , Tran, Hang Thi, , , , , , Eilertsen, Helle, , , , , , Engen, Cathrine Nørstad, , , , , , Gjelstad, Maren, , , , , , Dæhli, Trine Wieberg, , , , , , Kvadsheim, Elin Katrine Hansen, , , , , , . Remind me to wait. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29924
dc.description.abstractBakgrunn. Unødvendig forskrivning av antibiotika til pasienter med sinusitt er en vanlig problemstilling i allmennpraksis. Overforbruk av antibiotika kan føre til resistensutvikling, og det er derfor viktig med tiltak som kan begrense bruken av antibiotika der det ikke er klart indisert. Vent og se-resept (VOS) er et slikt tiltak. Vi ønsket å se på mulige tiltak for å øke andel VOS ved sinusitt. Med bakgrunn i egen erfaring ønsket vi å vurdere om et pop-up-vindu som foreslår VOS ved forskrivning av noen typer antibiotika, samt et informasjonsskriv til pasienten, ville være veldokumenterte, gjennomførbare tiltak. Kunnskapsgrunnlaget. Vi baserte vår søkestrategi på PICO-modellen. Vi søkte hovedsakelig etter retningslinjer og oversiktsartikler i McMasterPlus. Studier viser at de fleste tilfeller av sinusitt er ukompliserte og selvbegrensende, og at bruk av VOS er en gunstig metode for å redusere bruken av antibiotika. Vi har også funnet i studier at reminders er et effektivt tiltak for å endre praksis. For å finne ut om tiltaket er gjennomførbart har vi vært i kontakt med et allmennlegekontor, i tillegg til datateknisk support for selve installeringen. Tiltak, kvalitetsindikator og metode. Med utgangspunkt i bakgrunnen og kunnskapsgrunnlaget ønsker vi å innføre to tiltak; pop-up-vindu i datasystemet ved forskrivning av antibiotika og et informasjonsskriv til pasienten. Dette for å påminne legen om VOS og bevisstgjøre både lege og pasient om viktigheten av VOS. Målet med tiltakene er å øke andel VOS til 20% av foreskreven antibiotika til pasienter med akutt sinusitt som tilfredsstiller kriteriene for VOS gitt i Antibiotikaveilederen for allmennpraksis. Vi valgte dermed en prosessindikator for å vurdere om målet nås. Vi vurderer dette ved å sammenligne andelen VOS før og etter innføring av tiltak. Organisering. Organiseringen har vi basert på PDSA-sirkelen. For å innføre tiltaket bør det organiseres et møte der prosjektplanen blir presentert. Det bør informeres om selve installasjonen av pop-up-funksjonen og om informasjonsskrivet, samt resistensutviklingen og viktigheten av VOS. Deretter installeres pop-up-funksjonen enkelt. Etter ett år vurderer vi om målet er nådd, og det vil så holdes et evalueringsmøte om endringen i praksisen har hatt den ønskede effekten. Konklusjon. Problematikken og tiltakene vi har valgt er forankret i evidensbasert kunnskap, og med bakgrunn i kontakt med et mikrosystem kan vi si at det er gjennomførbart. Til tross for mulig motstand hos lege og pasient tror vi at dette tiltaket er nyttig og gjennomførbart.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleRemind me to waiten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2012-02-13en_US
dc.creator.authorHillestad, Vigdisen_US
dc.creator.authorTran, Hang Thien_US
dc.creator.authorEilertsen, Helleen_US
dc.creator.authorEngen, Cathrine Nørstaden_US
dc.creator.authorGjelstad, Marenen_US
dc.creator.authorDæhli, Trine Wiebergen_US
dc.creator.authorKvadsheim, Elin Katrine Hansenen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hillestad, Vigdis&rft.au=Tran, Hang Thi&rft.au=Eilertsen, Helle&rft.au=Engen, Cathrine Nørstad&rft.au=Gjelstad, Maren&rft.au=Dæhli, Trine Wieberg&rft.au=Kvadsheim, Elin Katrine Hansen&rft.title=Remind me to wait&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30301en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo147615en_US
dc.identifier.bibsys120311623en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29924/1/KLoKxoppgavexK-13xH06.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata