Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:47:06Z
dc.date.available2013-03-12T12:47:06Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-12-19en_US
dc.identifier.citationEngstad, Ragna Torgersen, , , , , , Rostadmo, Martine, , , , , , Randsborg, Christine, , , , , , Ytterstad, Karianne, , , , , , Løkke, Kristin Wathne, , , , , , Lohan, Samara Ahmad, , , , , , Haffeld, Just, , , , , , . Etterlevelse av retningslinjer ved bruk av CT caput ved Oslo kommunale legevakt. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29922
dc.description.abstractBakgrunn/emne Det ble i 2009 kjøpt CT-maskin ved Oslo kommunale Legevakt grunnet ressurskrevende pasientflyt mellom Legevakten og Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Etter 2 års bruk mener både ledelsen på Legevakten og Ullevåls nevroradiologer som tolker bildene at det er overforbruk av CT caput ved lette hodeskader. Dette handler om ressursbruk, samhandling og stråledose for pasientene. Legevakten skal følge de skandinaviske retningslinjene for bruk av CT caput ved lette hodeskader. Vi har undersøkt kvaliteten på retningslinjene og foreslår tiltak for økt etterlevelse av disse. Kunnskapsgrunnlag Vårt første litteratursøk omhandlet beste praksis i håndtering av lette hodeskader. Vi fant at de skandinaviske retningslinjene anses å være de beste. Vi vurderte også disse retningslinjene i forhold til sjekkliste for kvalitet av retningslinjer og fant dem å være av tilfredsstillende kvalitet. Videre undersøkte vi kunnskapsgrunnlaget for sjekklister som tiltak for å øke etterlevelse av retningslinjer. Tiltak, kvalitetsindikator og metode Sjekklister er et effektivt tiltak for kvalitetsforbedring og fremstår som gjennomførbart på legevakten. Henvisning til CT caput sendes elektronisk på Legevakten, så vi foreslår en pop-up sjekkliste i det elektroniske journalsystemet. Resultatindikator er prosentvis reduksjon av ikke-indiserte CT caput i.l.a. 4 uker og prosessindikator andel tilfredsstillende utfylte sjekklister ved rekvirering av CT caput evaluert ved bruk av scoringsskjema. Organisering/ledelse Kvalitetsforbedringsprosjektet er forankret i ledelsen, og hovedutfordringen er å forankre prosjektet i organisasjonen. Et valgt team (kjernegruppe) med nøkkelpersoner vil med støtte fra ledelsen implementere sjekklisten med en syklisk og reflekterende tilnærming gjennom ”plan-do-study-act”-modellen, hvor milepæler legger føringer for progresjonen i prosjektet. Ledelsen må ha fokus på å gi optimale rammebetingelser for prosjektet, ha gode teamstøttende systemer og ta et overordnet ansvar for koordinering av prosjektet. Resultater og vurdering Etter en samlet vurdering av kunnskapsgrunnlag, forventet motstand, ressursbruk, gjennomførbarhet og nytteverdi er vår konklusjon at elektronisk sjekkliste for rekvirering av CT caput bør gjennomføres som kvalitetsforbedringstiltak på legevakten.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEtterlevelse av retningslinjer ved bruk av CT caput ved Oslo kommunale legevakten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2012-02-13en_US
dc.creator.authorEngstad, Ragna Torgersenen_US
dc.creator.authorRostadmo, Martineen_US
dc.creator.authorRandsborg, Christineen_US
dc.creator.authorYtterstad, Karianneen_US
dc.creator.authorLøkke, Kristin Wathneen_US
dc.creator.authorLohan, Samara Ahmaden_US
dc.creator.authorHaffeld, Justen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Engstad, Ragna Torgersen&rft.au=Rostadmo, Martine&rft.au=Randsborg, Christine&rft.au=Ytterstad, Karianne&rft.au=Løkke, Kristin Wathne&rft.au=Lohan, Samara Ahmad&rft.au=Haffeld, Just&rft.title=Etterlevelse av retningslinjer ved bruk av CT caput ved Oslo kommunale legevakt&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30300en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo147455en_US
dc.identifier.bibsys120311739en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29922/1/KLoKxoppgavexK-8xH06.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata