Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:45Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:45Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-12-18en_US
dc.identifier.citationMariero, Lars Henrik, , , , , , Storsten, Petter, , , , , , Onstad, Fredrik Flittie, , , , , , Manngård, Anna Pia, , , , , , Knutsson, Linda, , , , , , Rashidi, Kaveh, , , , , , Meland, Trond, , , , , , . Virkemidler for å øke retesting etter klamydiabehandling ved Sex og samfunn fra 30 til 80 % i løpet av seks måneder. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29917
dc.description.abstractBakgrunn: Sex og samfunn er en klinikk for ung helse i Oslo, som utførte 4806 (75 % jenter) klamydiatester i 2010, hvorav 634 (68 % jenter) var positive. Den faglige og administrative ledelsen ønsker å kalle inn alle pasienter som har vært behandlet for genital klamydiainfeksjon til kontroll 5-6 uker etter behandling for ny testing for å utelukke reinfeksjon og undersøke behandlingseffektivitet. Det siste er særlig viktig da klinikken planlegger en randomisert, kontrollert studie med sammenligning av to behandlingsopplegg. I fjor var oppmøteandelen til kontrolltime 30 prosent – for lav for å kunne gjennomføre en slik undersøkelse. Det kliniske problem i denne oppgaven er den lave oppmøteandelen til kontrolltime etter behandling for genital klamydiainfeksjon ved Sex og samfunn. Gjeldende praksis er at pasienten anmodes om å komme til kontroll etter 5-6 uker. Kunnskapsgrunnlag: Kunnskapsgrunnlaget er todelt: Prosjektgruppen har innhentet retningslinjer vedrørende retesting etter behandling for genital klamydiainfeksjon og kunnskap om tiltak som kan øke oppmøteandel til legetimer. I amerikanske og britiske retningslinjer er det ikke anbefalt å gjøre såkalt test-of-cure etter klamydiabehandling, men det er derimot anbefalt å gjøre retesting for å utelukke reinfeksjon 3-12 måneder etter behandling. Upubliserte norske data og nødvendigheten av økt retestandel for å kunne gjennomføre planlagt randomisert, kontrollert studie kan likevel begrunne intervensjon for å øke retestandel 5-6 uker etter behandling for genital klamydiainfeksjon ved Sex og samfunn. Tiltak og kvalitetsindikator: Prosjektgruppen anbefaler innføring av en sjekkliste (check-do) som behandlerne skal bruke under behandlingskonsultasjon for genital klamydiainfeksjon som inneholder følgende punkter: (1) Bestilling av kontrolltime, (2) sikring av kontaktinformasjon til pasienten, (3) registrering i liste for påminnelse per SMS/telefon dagen før kontrolltime og (4) pasientinformasjon hvor viktigheten av retest klargjøres. Dagen før den avtalte kontrolltimen blir pasienten påminnet timen av en sykepleier per SMS/telefon. Effekten av tiltakene evalueres med (1) andel av behandlings-konsultasjonene hvor sjekklisten brukes og (2) andel av pasienter behandlet for genital klamydiainfeksjon som møter til kontrolltime (begge prosessindikatorer) etter 3, 4, 5 og 6 måneder. Organisering/ledelse: Prosjektgruppen har et medlem som arbeider ved Sex og samfunn og har vært i kontakt med faglig og administrativ ledelse og opplever at ønske om endring er godt forankret i ledelsen, som vil drive implementeringen av forbedringsprosjektet. Prosjektgruppen anbefaler at endringene implementeres i henhold til Kotters åtte punkter for endringsledelse. Vurdering: Forbedringsprosjektet tar utgangspunkt i et klinisk mikrosystem for ung helse og søker å forbedre en del av gjeldende praksis som ledelse og behandlere anser som et problem. De foreslåtte tiltakene er enkle, tar liten tid, og søker å redusere de barrierer mot oppmøte til kontrolltime prosjektgruppen har identifisert. Tiltakene bærer liten kostnad og prosessindikatorene er reliable og valide og, gitt god effekt av tiltakene vil Sex og samfunn kunne bidra til fremskaffing av ny, potensielt retningslinjeendrende kunnskap om antibiotikabehandling ved genital klamydiainfeksjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleVirkemidler for å øke retesting etter klamydiabehandling ved Sex og samfunn fra 30 til 80 % i løpet av seks månederen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2012-02-21en_US
dc.creator.authorMariero, Lars Henriken_US
dc.creator.authorStorsten, Petteren_US
dc.creator.authorOnstad, Fredrik Flittieen_US
dc.creator.authorManngård, Anna Piaen_US
dc.creator.authorKnutsson, Lindaen_US
dc.creator.authorRashidi, Kavehen_US
dc.creator.authorMeland, Tronden_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Mariero, Lars Henrik&rft.au=Storsten, Petter&rft.au=Onstad, Fredrik Flittie&rft.au=Manngård, Anna Pia&rft.au=Knutsson, Linda&rft.au=Rashidi, Kaveh&rft.au=Meland, Trond&rft.title=Virkemidler for å øke retesting etter klamydiabehandling ved Sex og samfunn fra 30 til 80 % i løpet av seks måneder&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30307en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo147195en_US
dc.contributor.supervisorJan C. Frichen_US
dc.identifier.bibsys12036882xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29917/1/KLoKxoppgavexK-11xH06.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata