Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:47:44Z
dc.date.available2013-06-27T10:47:44Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-07-09en_US
dc.identifier.citationHelsingen, Lise Mørkved, Tvedten, Anne Cecilie, Pedersen, Marthe Berge, Brinchmann, Heidi, Isachsen, Kathrina, Christophersen, Karen Sofie, Tønnesen, Marianne. Implementering av kommunikasjonsverktøyet SBAR på morgenmøter ved Medisinsk avdeling, STHF. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29902
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn/ emne: Kommunikasjonsfeil er en viktig årsak til uaktsom pasientskade, og god kommunikasjon er derfor grunnleggende for en tilfredsstillende kvalitet på helsetjenester. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten forbereder en kampanje for pasientsikkerhet der de blant annet anbefaler innføring av kommunikasjonsverktøyet SBAR. Gjennom vår deltakelse på morgenmøter ved ulike sykehus, har vi opplevd at ustrukturert kommunikasjon er vanlig, og ønsket derfor å lage en plan for hvordan man kan innføre SBAR for å bedre dette. Kunnskapsgrunnlag: For å unngå feil anbefales det å bruke et standardisert verktøy for overføring av pasientinformasjon, og SBAR er nettopp et slikt verktøy. Vi fant tre artikler fra studier som hadde innført tiltaket, og alle hadde signifikante resultater med tanke på forbedret kommunikasjon. Noen svakheter ved studiedesignet gjør at vi allikevel ikke entydig kan stole på resultatene. Tiltak, metode og kvalitetsindikatorer: SBAR er en forkortelse for Situation, Background, Assessment og Recommendations. I denne prosjektplanen benyttes to uker til opplæring i bruk av verktøyet. I de fire påfølgende uker registreres SBAR-bruken daglig. I tillegg gjennomføres spørreskjeundersøkelser før og etter innføring for å måle legenes oppfatning av kvaliteten på den muntlige rapporten. Organisering og ledelse: Gjennomføringen er basert på kunnskapssenterets ”Metode for kvalitetsforbedring”. Utgangspunktet er at en ansatt er initiativtaker, og at denne danner en prosjektgruppe med ansvar for utførelsen. Gruppa må ha forankring hos både ledelsen og legene for å minske motstand og for størst mulig sjanse til å lykkes. Prosjektgruppa må planlegge og gjennomføre prosjektet, inkludert innsamling og analyse av data, vurdere om målene for forbedring er nådd, og eventuelt gjøre forbedringer. I tillegg må de arbeide for at endringen opprettholdes. Konklusjon: I litteraturen er SBAR vist å gi bedring i kvalitet på muntlig kommunikasjonen mellom leger i pasientrapporter. Det er relativt enkelt og lite kostnadskrevende å innføre, og det er sannsynlig at dette vil føre til en reell kvalitetsforbedring for pasientene. Vi anbefaler derfor at denne planen gjennomføres. Prosjektplanen er tilpasset medisinsk avdeling ved Sykehuset Telemark HF, men vil enkelt kunne tilpasses andre avdelinger.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleImplementering av kommunikasjonsverktøyet SBAR på morgenmøter ved Medisinsk avdeling, STHFen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2013-06-21en_US
dc.creator.authorHelsingen, Lise Mørkveden_US
dc.creator.authorTvedten, Anne Cecilieen_US
dc.creator.authorPedersen, Marthe Bergeen_US
dc.creator.authorBrinchmann, Heidien_US
dc.creator.authorIsachsen, Kathrinaen_US
dc.creator.authorChristophersen, Karen Sofieen_US
dc.creator.authorTønnesen, Marianneen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Helsingen, Lise Mørkved&rft.au=Tvedten, Anne Cecilie&rft.au=Pedersen, Marthe Berge&rft.au=Brinchmann, Heidi&rft.au=Isachsen, Kathrina&rft.au=Christophersen, Karen Sofie&rft.au=Tønnesen, Marianne&rft.title=Implementering av kommunikasjonsverktøyet SBAR på morgenmøter ved Medisinsk avdeling, STHF&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29888en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo132135en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29902/1/KLoK_oppgaveK3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata