Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:47:10Z
dc.date.available2013-03-12T12:47:10Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-03-01en_US
dc.identifier.citationRoshan, Faryane Mohebbi, , , , , Halaas, Audun, , , , , Eilert-Olsen, Martine, , , , , Glendrange, Maria, , , , , Walter, Anne Marit Løkken, , , , , Kofstad, Øyvind Knut Rikheim, , , , , . Bruk av START/STOPP-kriterier for å optimalisere medikamentforskrivning blant pasienter på en geriatrisk avdeling.. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29894
dc.description.abstractBakgrunn Suboptimal forskrivning hos pasienter over 65 år er et kjent problem, og er forbundet med økt morbiditet og sykehusinnleggelser. Suboptimal forskrivning kan inndeles i overbruk/polyfarmasi, uhensiktsmessig bruk og underbruk. Kunnskapsgrunnlag: START/STOPP er kriterier for å vurdere den totale forskrivningen av medikamenter til eldre pasienter og identifisere medikamenter som bør startes opp med eller seponeres. Det er evidens for at innføring av START/STOPP reduserer suboptimal forskrivning, noe som kan måles ved å bruke MAI (medication appropriateness index) som indikator. Tiltak og metode Vårt tiltak er å implementere START/STOPP kriteriene i akuttgeriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, og se om dette kan optimalisere medikamentforskrivning hos eldre. I første omgang legges det opp som et pilotprosjekt som omfatter en visittgruppe på avdelingen. Etter en evaluering av prosjektet vurderes det om man skal innføre dette på hele avdelingen. Organisering Det blir organisert et møte der det blir orientert om problemet og tiltaket. Deretter får legene som er ansvarlig for førstedagsnotatene til pasientene ansvar for å gjennomgå medikamentlisten med START/STOPP-kriteriene. Man vil ha et møte underveis for å håndtere eventuelle problemstillinger som dukker opp underveis, og et evalueringsmøte etter at resultatet av prosjektet er klart. Resultater / Vurdering Resultatet av prosjektet vurderes i forhold til indikatoren. MAI-skåren i epikrisene sammenliknes før og etter implementering av tiltaket, for å vurdere om START/STOPP har redusert suboptimal forskrivning.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBruk av START/STOPP-kriterier for å optimalisere medikamentforskrivning blant pasienter på en geriatrisk avdeling.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-05-18en_US
dc.creator.authorRoshan, Faryane Mohebbien_US
dc.creator.authorHalaas, Audunen_US
dc.creator.authorEilert-Olsen, Martineen_US
dc.creator.authorGlendrange, Mariaen_US
dc.creator.authorWalter, Anne Marit Løkkenen_US
dc.creator.authorKofstad, Øyvind Knut Rikheimen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Roshan, Faryane Mohebbi&rft.au=Halaas, Audun&rft.au=Eilert-Olsen, Martine&rft.au=Glendrange, Maria&rft.au=Walter, Anne Marit Løkken&rft.au=Kofstad, Øyvind Knut Rikheim&rft.title=Bruk av START/STOPP-kriterier for å optimalisere medikamentforskrivning blant pasienter på en geriatrisk avdeling.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27593en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo112796en_US
dc.identifier.bibsys112655238en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29894/3/KLoKoppgaveK-5H05.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata