Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:45Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:45Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-10-04en_US
dc.identifier.citationBerntsen, Christopher Friis, , , , , Vollsund, Edit Iren, , , , , Homme, Merethe, , , , , Holthe, Silje Bolås, , , , , Steinsholt, Olve, , , , , Kopke da Fonseca, Silje Hovland, , , , , . Innføring av intercom-system på luftsmitteisolater. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29885
dc.description.abstractProblemstilling: Vårt kvalitetsforbedringsprosjekt dreier seg om optimalisering av ressurs- og tidsbruk for pleiepersonell på en infeksjonsmedisinsk isolatpost ved kommunikasjon med pasienter på luftsmitteisolat. Ved luftsmitteisolering må pleiepersonell iføre seg fullt engangs-smittevernutstyr for selv de enkleste pasientkontakter, som f.eks. henting/bringing av saft, glass, mat, korte beskjeder etc. Denne praksisen er observert ved infeksjonsmedisinsk avdeling på et lokalsykehus i Østlandsområdet. Tiltak: Tiltaket vårt er å innføre en teknisk kommunikasjonsløsning (intercom) som vil gjøre at enkel kommunikasjon kan foregå uten at en bruker unødig smittevernmateriell og tid på dette. Målsetning: Å redusere unødig tidsbruk knyttet til smittevernprosedyrer/bruk av smittevernmateriell ved trafikk inn og ut av luftsmitteisolater, og dermed bedre pleiepersonellets arbeidssituasjon ved å eliminere rutineoppgaver som ikke er knyttet til pasientkontakt. Videre er det et mål å redusere bruken av smittevernmateriell som smittefrakker, munnbind og hansker. Kunnskapsgrunnlag: Ved litteratursøk fant vi ingen spesifikke studier som viser effekten av tiltaket vårt, men det foreligger en del litteratur rundt isoleringsregimer og luftsmitte. Blant annet står det i isoleringsveilederen at isolat bør ha intercom. Vi har gjennom intervju av fagsykepleier innen et ledende fagmiljø innhentet kunnskap om hva slags kommunikasjonsløsning som benyttes der. Indikator: For å se på effekten av tiltaket vårt vil vi måle bruken av smittevernmateriell i avdelingen, nærmere bestemt åndedrettsvern til bruk ved luftsmitteisolasjon. Bruken av åndedrettsvern er direkte korrelert til antallet passeringer inn og ut av slusen på luftsmitte-isolatet dersom smittevernprosedyren blir fulgt. Tidsbruk vil dermed måles indirekte ved at man ser at antallet åndedrettsvern går ned, som en følge av færre passeringer gjennom slusen. Konklusjon: Tiltaket vårt er en billig løsning, enkelt å gjennomføre. Vi mener at fordelene med vårt tiltak overstiger ulempene, og at det bør gjennomføres.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleInnføring av intercom-system på luftsmitteisolateren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-02-18en_US
dc.creator.authorBerntsen, Christopher Friisen_US
dc.creator.authorVollsund, Edit Irenen_US
dc.creator.authorHomme, Meretheen_US
dc.creator.authorHolthe, Silje Bolåsen_US
dc.creator.authorSteinsholt, Olveen_US
dc.creator.authorKopke da Fonseca, Silje Hovlanden_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Berntsen, Christopher Friis&rft.au=Vollsund, Edit Iren&rft.au=Homme, Merethe&rft.au=Holthe, Silje Bolås&rft.au=Steinsholt, Olve&rft.au=Kopke da Fonseca, Silje Hovland&rft.title=Innføring av intercom-system på luftsmitteisolater&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26290en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo105954en_US
dc.identifier.bibsys11159961xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29885/1/gr4_klok-oppgave_berntsen_v05.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata