Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:47:09Z
dc.date.available2013-03-12T12:47:09Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-08-25en_US
dc.identifier.citationSørli, Daniel, , , , , Vu, Ngoc Elise Linh, , , , , Skaare, Herborg, , , , , Wabø, Lars, , , , , Leeber, Ingunn Henriksen, , , , , Bråtane, Hilde, , , , , . Hvorfor tar pasienten medisinen?. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29879
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn/emne: Egne erfaringer fra praksis har vært at mange har savnet lett og oversiktlig tilgang til informasjon om hvorfor pasienten står på de ulike medisinene, spesielt geriatriske pasienter med komorbide tilstander og polyfarmasi. Dersom medikamentindikasjon er lettere tilgjengelig for alle behandlende instanser, vil dette styrke dokumentasjonen i journalen. Positive ringvirkninger kan være at uheldige interaksjoner lettere oppdages og gjøre revisjon av medikamentlister enklere. 3000 dødsfall årlig i Norge kan skyldes uhensiktsmessig legemiddelbruk. Kunnskapsgrunnlag: Det ble foretatt systematiske søk i Pubmed/Medline, UpToDate og Cochrane, flere studier illustrerte behovet for bedre dokumentasjon av pasienters medikamentbruk for å sikre forsvarlige forskrivningsrutiner. Artiklene nevnte ikke direkte at omfanget av mangelfull medikamentindikasjon er stor, men det er nærliggende å tro at dokumentasjonsmangelen omfatter alle deler av journalsystemet, og at vår problemstilling derfor er meget aktuell. Forelesningene til J. Straand brukes også som en del av kunnskapsgrunnlaget. Juridisk sett, viser utvalgte kapitler i Hpl, Prl og Sphlsl at journalføring er lovpålagt, den skal inneholde nødvendige opplysninger om pasienten og begrunne helsehjelpen som ytes. Begrunnet tiltak og metode: Vårt tiltak er å føre indikasjon på medisinlisten på førstedagsnotatet på samme måte som dosering og styrke føres på nå. Prosessmålet blir førstedagsnotatet, mens resultatmålet og indikatoren er antall epikriser med påført medikamentindikasjon. Tiltaket skal innføres på geriatrisk avd., Ullevål, OUS. Alle pasienter på avdelingen inkluderes. Organisering: Ansvaret for å påføre indikasjon på medikamenter tillegges den enkelte legen på post. Overlegene har det overordnete ansvaret for å påse at tiltaket følges opp, mens assistentlegene vil ha ansvaret for å telle opp andel medisinlister med indikasjon påført, i hhv. førstedagsnotatet og den tilsvarende epikrisen. I 1 mnd før intervensjonen igangsettes vil man måle resultatmålet, andel epikriser med indikasjon, for å ha et sammenligningsgrunnlag. Resultater/vurdering: Tiltaket skal innføres på geriatrisk avd., Ullevål, OUS og vare 1 måned. Etter denne perioden skal andel førstedagsnotater og epikriser med medikamentindikasjon påført registreres. Dette tallet vil vise hvor godt tiltaket har blitt implementert på avdelingen. Man kan så sammenligne dette resultatet, med resultatmålet man fant 1 måned før intervensjonen startet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHvorfor tar pasienten medisinen? : Et dokumentasjonsforbedringsprosjekten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-02-18en_US
dc.creator.authorSørli, Danielen_US
dc.creator.authorVu, Ngoc Elise Linhen_US
dc.creator.authorSkaare, Herborgen_US
dc.creator.authorWabø, Larsen_US
dc.creator.authorLeeber, Ingunn Henriksenen_US
dc.creator.authorBråtane, Hildeen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sørli, Daniel&rft.au=Vu, Ngoc Elise Linh&rft.au=Skaare, Herborg&rft.au=Wabø, Lars&rft.au=Leeber, Ingunn Henriksen&rft.au=Bråtane, Hilde&rft.title=Hvorfor tar pasienten medisinen?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26401en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo105032en_US
dc.identifier.bibsys111600359en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29879/2/gr6_klokoppgave_v05_soerli.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata