Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:47:05Z
dc.date.available2013-03-12T12:47:05Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-08-24en_US
dc.identifier.citationTangnes, Lisa, , , , , Moe, Svein Erik E, , , , , Figenschow, Helle Lee Elena Beck, , , , , Golden, Cecilie Næslund, , , , , Nguyen, Linh Anh, , , , , Normann, Therese, , , , , . En sjekkliste for sikring av tolkebruk. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29877
dc.description.abstractBakgrunn/emne: Gjennom studietiden har vi opplevd manglende bruk av tolk og variabel kvalitet i kommunikasjonen med fremmedspråklige. Vi har erfart at familie, venner og til og med medisinstudenter har blitt brukt som tolk. Her er det et forbedringspotensiale. Bruken av tolk er viktig for tillitsetablering og formidling av helseinformasjon. Dette er særdeles viktig i forbindelse med et svangerskapsavbrudd, hvor pasienten er i en sårbar situasjon. Kvinnen må forstå innholdet og omfanget av sin avgjørelse, og hun må kunne gi sitt informerte samtykke i forhold til type abortinngrep. Vårt mikrosystem er svangerskapsavbrudd ved gynekologisk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus avdeling Kirkeveien. Kunnskapsgrunnlaget: En rekke offentlige rapporter har vist at det er underforbruk av tolk i det offentlige. Retten til tolk er forankret i Pasientrettighetsloven. Det er vist at mangelfull kommunikasjon medfører dårligere kvalitet på helsetjenester for fremmedspråklige pasienter. Fremmedspråklige kvinner er overrepresentert blant abortsøkende, både før og etter 12. svangerskapsuke. Begrunnet tiltak og metode: Vårt kvalitetsforbedrende tiltak er innføring av en sjekkliste om tolkebehov. Denne skal benyttes ved hver telefonhenvendelse om svangerskapsavbrudd. Sjekklisten skal fungere som et verktøy i vurderingen av kvinnens tolkebehov, slik at sykehuset kan skaffe adekvat tolk i forkant av konsultasjonen. Sjekklisten erstatter personalets skjønnsmessige vurdering av tolkebehov og hindrer at kvinner som har behov for og ønsker tolk overses. Tiltaket vil være lite kostnadskrevende og lett gjennomførbart. Indikatoren er andel tolkede konsultasjoner ved gynekologisk poliklinikk før og etter innføringen av sjekklisten. Organisering: Vi har valgt å benytte en syklisk tilnærming, der vi gjennomfører et pilotprosjekt over 12 måneder med jevnlige møter og evaluering underveis. Gjennomføringen innebærer ansvarliggjøring av nøkkelpersoner, hvor det er viktig at disse har et eierforhold til prosjektet. Resultater/ Vurdering: Prosjektet vårt er viktig for å sikre tolk til kvinner i en sårbar situasjon, der kravet til god kommunikasjon er essensielt. Motstand mot ny sjekkliste og ekstraarbeid for involvert helsepersonell, vil trolig utgjøre den største utfordringen i gjennomføringen av tiltaket. På sikt håper vi at sjekklisten skal implementeres i den elektroniske pasientjournalen som benyttes ved denne avdelingen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn sjekkliste for sikring av tolkebruk : Et kvalitetsforbedrende tiltak ved Gynekologisk poliklinikk, OUS avdeling Kirkeveienen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2011-02-18en_US
dc.creator.authorTangnes, Lisaen_US
dc.creator.authorMoe, Svein Erik Een_US
dc.creator.authorFigenschow, Helle Lee Elena Becken_US
dc.creator.authorGolden, Cecilie Næslunden_US
dc.creator.authorNguyen, Linh Anhen_US
dc.creator.authorNormann, Thereseen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tangnes, Lisa&rft.au=Moe, Svein Erik E&rft.au=Figenschow, Helle Lee Elena Beck&rft.au=Golden, Cecilie Næslund&rft.au=Nguyen, Linh Anh&rft.au=Normann, Therese&rft.title=En sjekkliste for sikring av tolkebruk&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26415en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo104990en_US
dc.identifier.bibsys111601649en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29877/1/gr9_klokopphave_v05_tangnes.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata