Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:43:10Z
dc.date.available2013-03-12T12:43:10Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-06-03en_US
dc.identifier.citationKarlstad, Elisabeth. Dødstidspunktbestemmelse - en sammenligning av metoder.. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29745
dc.description.abstractDødstidspunktbestemmelse er en viktig oppgave i rettsmedisinen. Målet er å oppgi dødstidspunktet så nøyaktig som mulig. Det finnes mange metoder som kan benyttes til dette, og de som er mest brukt i dag er temperaturbaserte metoder, og analyse av kalium og hypoxantin i øyevæske. Temperaturbaserte metoder baserer seg på at liket vil avkjøles til omgivelsenes temperatur, og man har utviklet nomogrammer slik at man kan lese av det postmortale intervall med 95 % konfidensintervall. Hjernetemperatur er den mest anerkjente metoden i dag, men kan bare brukes de 12 første timene etter døden. Det er også knyttet en relativt stor usikkerhet, ± 1,5 timer de første 6 timene, til målingene. Rektaltemperatur kan brukes de første 24 timene etter dødsfallet, men også her har man en stor usikkerhet. Mye forskning er gjort for å finne en biokjemisk metode som kan brukes til å estimere dødstidspunktet mer nøyaktig og i en lengre periode etter døden. Konsentrasjon av kalium og hypoxantin i øyevæske er de metodene som brukes mest i dag. Man har utviklet kurver som kan brukes til å estimere postmortalt intervall i opp til 120 timer etter døden. Kurvene er temperaturavhengige, og dermed kan usikkerheten reduseres. De siste, upubliserte, resultatene oppgir et 95 % konfidensintervall på ± 0,6 timer i de første 6 timene etter døden ved bruk av hypoxantin i øyevæske. De beste resultatene får man dersom man kombinerer analyse av kalium og hypoxantin i øyevæske. Abstract Timing of death is one of forensic medicines important tasks. The aim is to give the post mortal interval as precisely as possible. There are many methodes available, those in most frequent use today are temperatur-based methodes and potassium and hypoxanthine in vitreous humor. The Temperature measurement methods are based on the cooling of the body until it reaches the ambient temperature. Nomograms have been developed enabling estimation of the post mortal interval with corresponding 95 % limits of confidence. Brain temperature is the most recognized method today, but its use is limited to the first 12 hours after death. The 95 % limits of confidence are also as large as ± 1,5 hours the first 6 hours after death. Rectal temperature can be used within the first 24 hours after death, but this method has a very wide confidence interval. Much effort has been put into finding a biochemical method giving more precise estimates of post mortal intervals.The biochemical methods used today are measurements of potassium and hypoxanthine in vitreous humour. Curves for estimating post mortal interval up to 120 hours has been developed. The potassium- and hypoxanthine increase is temperature dependent. When this fact is taken in to consideration the 95 % limits of confidence can be reduced. The last, unpublished, results specify 95 % limits of confidence as low as ± 0,6 hours in the first 6 hours after death. The most reliable results are obtained when combining both potassium and hypoxanthine in vitreous humour.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDødstidspunktbestemmelse - en sammenligning av metoder.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-06-23en_US
dc.creator.authorKarlstad, Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::720en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Karlstad, Elisabeth&rft.title=Dødstidspunktbestemmelse - en sammenligning av metoder.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19041en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.identifier.duo77711en_US
dc.contributor.supervisorTorleiv Ole Rognumen_US
dc.identifier.bibsys080957366en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29745/4/ProsjektxKarlstad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata