Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:43:10Z
dc.date.available2013-03-12T12:43:10Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-13en_US
dc.identifier.citationGundersen, Karsten. Graden av overføring av hudepitel versus slimhinneepitel ved direkte kontakt. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29738
dc.description.abstract"Graden av overføring av hudepitel versus slimhinneepitel ved direkte kontakt" I seksuelle overgrepssaker der vaginalt samleie har funnet sted er det mulig å avdekke kvinnelig cellemateriale ved vattpinneavstryk fra overflaten til den tiltaltes penis. Den tiltalte kan komme opp med alternative forklaringer til funnet, for eksempel at han først strøk den fornærmede på huden og deretter berørte egen penis, og at det er slik cellematerialet er overført. Med dagens teknikk er det ikke mulig utfra den kvinnelig DNA-profilen å si om cellematerialet stammer fra hud eller vagina. Med bakgrunn i erfaring fra rettsmedisinske enkeltsaker utarbeidet vi en hypotese om at epitelceller fra vagina vil bli overført i mye større grad enn hudepitelceller ved sekundær overføring. For å teste hypotesen vervet vi 11 mann-kvinne par som alle utførte følgende undersøkelse: Mannen i paret tok vattpinneavstryk av tre ulike anatomiske lokalisasjoner på penis i to ulike situasjoner, 1. Etter vaginalt samleie med sin kvinnelige partner, og 2. Etter først å ha strøket partneren på huden i 5-10 minutter og direkte etterpå berørt sin egen penis med hånden. Det ble også tatt referanseprøver fra både mann og kvinne ved vattpinneavstryk fra munnhulen. DNA ble ekstrahert med Chelex 5 % etterfulgt av Quantifiler ® Duo™ kvantifisering og AmpFℓSTR® NGM™ kit DNA profilering. Resultatene fra profilene fra penisavstrykene ble så sammenlignet med referanseprofilene. Kvantifiseringsresultatene indikerer at vattpinneavstryk fra penis etter vaginalt samleie produserer mye høyere DNA-konsentrasjoner enn etter sekundæroverføring ved hudkontakt. Resultatene fra DNA-profileringen viser også en klar overvekt av kvinnelig cellemateriale i forhold til mannlig cellemateriale i prøvene tatt etter vaginalt samleie, og tilnærmet ikke noe kvinnelig cellemateriale i prøvene tatt etter sekundæroverføring ved hudkontakt.nor
dc.description.abstract“The Transfer of Skin Epithelial Cells versus Vaginal Mucous Membrane Cells by Direct Contact” Female cellular material may be detected on swabs from the surface of the defendant’s penis in rape cases including vaginal penetration. The defendant may display alternative explanations to the findings, i.e. that he touched the offender’s skin with his hands prior to manual transfer of the cellular material to his penis. It is not possible to decipher if the female DNA profile detected originates from skin or mucous epithelial cells. Based on case work experience we hypothesized that vaginal epithelial mucous cells will be transferred to a greater extent by direct contact than skin epithelial cells. To test the hypothesis, 11 male-female pairs were tested as follows: Each male participant swabbed his penile surface on 3 specified anatomical locations in two different situations: 1. Following vaginal intercourse with his female partner, and 2. Following manually touching of his penis preceded by his touching of his female partner’s skin. Reference profiles were produced from self-harvested oral swabs. DNA was extracted by Chelex 5% followed by Quantifiler ® Duo™ quantification and AmpFℓSTR® NGM™ kit DNA profiling. The results of the penile swab profiling were compared to the reference profiles of each couple. The quantification results indicate that swabbing of the penile surface following intercourse produce much higher DNA concentrations than after manual touching. Moreover, our results also give indications as to the best penile anatomical region for the sampling of female epithelial cells. The DNA profiling results show a preponderance of female profiles over male profiles following intercourse compared to manual touching.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleGraden av overføring av hudepitel versus slimhinneepitel ved direkte kontakten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-06-25en_US
dc.creator.authorGundersen, Karstenen_US
dc.subject.nsiVDP::720en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gundersen, Karsten&rft.title=Graden av overføring av hudepitel versus slimhinneepitel ved direkte kontakt&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30792en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.identifier.duo154116en_US
dc.contributor.supervisorPer Hoff-Olsen, Mariam Bouzgaen_US
dc.identifier.bibsys121804992en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29738/6/Oppgaven%5B1%5D.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata