Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:42:52Z
dc.date.available2013-03-12T12:42:52Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-25en_US
dc.identifier.citationKleppe, Dag Otto. Bildediagnostisk utredning av primære hjernetumores hos voksne. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29730
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å gi en oversikt over de vanligste bildemodalitetene som brukes for å diagnostisere, evaluere og overvåke primære hjernetumores hos voksne. Oppgaven vil også gi en enkel innføring i det teoretiske grunnlaget bak disse teknikkene. Insidensen av hjernetumores i Norge har økt siden begynnelsen av 1970-tallet. Årsaken til dette er ukjent. Parallelt med den økende insidensen har stadig flere og nyere bildediagnostiske teknikker blitt utviklet. Mens eldre radiologiske teknikker som CT gir primært ren anatomisk informasjon, gir nye radiologiske teknikker ikke bare bedre anatomiske detaljer, men også ny type informasjon om forhold i svulsten som celletetthet og blodforsyning, som man kan bruke for å gradere og evaluere hjernetumores. Diffusjonsvektet MR kartlegger hvor fritt vannmolekylene kan bevege seg, som avhenger av cellestruktur og celletetthet. Ved å analysere hvilke retninger vannmolekylene beveger seg i, kan man med diffusjonstensor-MR kartlegge nervebanene i hvit substans og finne ut om og hvilke nervebaner som er infiltrert som er viktig å vite før eventuell kirurgi. Cerebral perfusjons-MR er en annen lovende teknikk som kan differensiere høygradige gliomer fra lavgradige ved å kartlegge distribusjonen av cerebralt blodvolum som en markør for tumor angiogenese. Videre kan perfusjons-MR veilede kirurgen til det optimale området å ta biopsi fra for å få representativt materiale. En annen interessant teknikk er magnetisk resonansspektroskopi som gir informasjon om viktige biokjemiske markører i de ulike områdene av tumoren. Disse nye bildeteknikkene har gitt opphav til en ny epoke der man kan få særpreget informasjon om tumoren og der man kan legge opp en skreddersydd behandlingsplan basert på dette.nor
dc.description.abstractThe purpose of this presentation is to present an overview of the most common imaging modality used to diagnose, evaluate and monitor primary brain tumors in adults. It will also explain in simple terms the physical principles behind these imaging techniques. The incidence of primary brain tumors in Norway has increased since the beginning of the 1970s, the cause being unknown. Parallel to an increased incidence of brain tumors, new development in imaging techniques have emerged. While yesterdays radiology practice consisted of pure anatomical presentation have present imaging techniques provided not only more perfect anatomic details, but given us ways to characterize the tumor and an opportunity to tailor the choice of treatment for each individual patient. Diffusion-Weighted imaging can map the freedom of water molecule movement which is depending of cellular structure and density. By analyzing which directions the molecules move can Diffusion Tensor MRI map the neuronal pathways of white matter. In this way, the clinician will know whether neuronal pathways are infiltrated, before taking the patient to surgery. Cerebral perfusion MRI is another promising technique in which high grade gliomas can be differentiated from low grade gliomas. By mapping the cerebral blood volume distribution we get an indication of tumor angiogenesis and thus indicate how aggressive the tumor is. Furthermore, perfusion MRI may guide the surgeon to the optimal site to biopsy in order to correctly staging the tumor. Another interesting technique is MR Spectroscopy, which provides information about important biochemical markers in the brain tissue. These new imaging techniques have given rise to a new era in which the tumor can be well characterized in advance of surgery or biopsy and guide the treatment planning for each patient.eng
dc.language.isonoren_US
dc.titleBildediagnostisk utredning av primære hjernetumores hos voksneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-11-23en_US
dc.creator.authorKleppe, Dag Ottoen_US
dc.subject.nsiVDP::763en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kleppe, Dag Otto&rft.title=Bildediagnostisk utredning av primære hjernetumores hos voksne&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23582en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.identifier.duo95996en_US
dc.contributor.supervisorEva Astrid Jacobsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29730/1/prosjektoppgave_i_medisin_DOK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata