Now showing items 1-1 of 1

  • Aarre, Ingrid (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Sedimentet i mange norske fjorder er betydelig forurenset, hovedsaklig som følge av menneskelig aktivitet. På bakgrunn av høye verdier av miljøgifter, er det fastsatt kostholdsråd på konsum av lever fra torsk i indre ...