Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:27:16Z
dc.date.available2013-03-12T12:27:16Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-09-29en_US
dc.identifier.citationHaugen, Siri Alvilde. GJENOPPLIVING AV NYFØDTE TERMIN- OG PREMATURE BARN . Prosjektoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28732
dc.description.abstractBakgrunn: Svært mange barn har behov for gjenopplivning rett etter fødsel. Rutinemessig har 100% O2 blitt benyttet hvis overtrykksventilering er nødvendig. Hyperoxi hos nyfødte gir vevsskade, både i form av økte nivåer av markører på oksidativt stress og i form av økt forekomst av BPD, ROP og leukemi. Det har derfor blitt foreslått at romluft burde benyttes i stedet for rent oksygen. Internasjonale retningslinjer spriker på dette området, og det er ikke kommet til noen internasjonal konsensus. Problemstilling og metode: Jeg ønsker å besvare spørsmålet: Hva gir lavest mortalitet ved gjenoppliving av nyfødte premature og terminbarn; romluft eller rent oksygen? Oppgaven er en litteraturstudie basert på systematiske søk i PubMed/MedLine og Cochrane. Resultater og diskusjon: Gjennomgang av tilgjengelig forskning viser at gjenopplivning av ellers friske terminbarn med romluft er bedre enn med 100 % O2 med hensyn på mortalitet, mens betydningen for HIE er usikker. Det forskningsmessige grunnlaget er basert på studier med til dels betydelige designmessige mangler, i form av mangelfulle randomiseringsprosedyrer og blinding. Tross at antall studiedeltagere til sammen er høyt, og metaanalyser gir statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene, har disse manglene ført til at fagmiljøet har vært skeptiske til å endre presedens. For lungesyke terminbarn og for alvorlig premature er det fremdeles usikkert hva som er den ideelle oksygenkonsentrasjonen, og det ser ut til at det verken er rent oksygen eller romluft. Forskningen fokuserer nå på å finne den ideelle oksygeneringsmetoden for denne gruppen nyfødte.nor
dc.description.abstractBackground: Many neonates need resuscitation after birth and pure oxygen has routinely been used whenever positive pressure ventilation is necessary. Hyperoxia gives tissue damage, both as elevated levels of markers of oxidative stress and as higher rates of BPD, ROP and leukemia. The use of ambient air instead of pure oxygen has therefore been proposed. Guidelines do not agree on this point, and there is no international consensus. Problem and method: I wish to answer the question: Does room air or pure oxygen give the lowest mortality when used in resuscitation of newborn premature and term babies? This assignment is a literature study based on systematic searches in the PubMed/Medline and Cochrane databases. Results and discussion: A survey of the research field shows that with regards to mortality, resuscitation of the otherwise healthy term neonate is better done with ambient air than with pure oxygen, whilst the results for HIE are more unsure. The studies on which this conclusion is based have limitations regarding design, in terms of inadequate randomization and lack of blinding. This has led to reluctance in the profession when it comes to changing the precedence. Still, the number of participants in the studies is high and meta analysis shows statistically significant differences between the groups. What is the ideal oxygen concentration for term neonates with pulmonal diseases and premature newborns is still unclear, as it seems to be neither room air nor pure oxygen. Research now focuses on finding the ideal way to oxygenate this group.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleGJENOPPLIVING AV NYFØDTE TERMIN- OG PREMATURE BARN : Hva vet vi om optimal FiO2?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-05-09en_US
dc.creator.authorHaugen, Siri Alvildeen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Haugen, Siri Alvilde&rft.title=GJENOPPLIVING AV NYFØDTE TERMIN- OG PREMATURE BARN &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26330en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.identifier.duo105850en_US
dc.contributor.supervisorOla Didrik Saugstaden_US
dc.identifier.bibsys11241026xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28732/2/prosjektoppgave-haugen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata