Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:24:32Z
dc.date.available2013-03-12T12:24:32Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-01-14en_US
dc.identifier.citationTangen, Kine. Effekt av et organisert vektreduksjonsprogram på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28707
dc.description.abstractNytten av organiserte vektreduksjonsprogrammer er debattert, særlig med hensyn til opprettholdelse av vekttap over tid. Flere og flere tar i bruk kommersielle vektreduksjonsprogrammer som en hjelp til å komme ned i vekt, og hensikten med denne studien var å evaluere korttids- og langtidseffekten av et mye brukt organisert vektreduksjonsprogram i Norge på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Studien var todelt. Første del var en prospektiv studie der 38 pasienter som gjennomførte et åtte ukers Grete Roede kurs ble fulgt frem til ett år med henblikk på sentrale biokjemiske parametre. Andre del av studien var observasjonell der pasientene som hadde gjennomført første del ble kontaktet for innkalling til en klinisk etterundersøkelse og besvarelse av spørreskjema. Hovedfunnene i denne studien er at deltakerne oppnår en signifikant redusert vekt kort tid etter gjennomført kurs, og denne holder seg redusert også på lang sikt (frem til to år). Deltakerne reduserte sitt gjennomsnittlige nivå av totalkolesterol, LDL- kolesterol, triglyserider, mCRP, apoB og HbA1c rett etter kurs da vektreduksjonen var størst. De fleste biokjemiske parametrer ved langtidsdataene viste ingen signifikant forskjell fra før kurs. Dette er i tråd med at deltakerne økte vekten jevnt etter hvert som tiden gikk fra gjennomført vektreduksjonsprogram. Selv om vekttapet under kurset ikke ble opprettholdt på langtid og de biokjemiske parametrene bare var signifikant reduserte på korttid, viste en risikoestimering en betydelig risikoreduksjon etter gjennomført vektreduksjonsprogram. Denne risikoreduksjonen holdt seg også på lang sikt. Dette er en indikasjon på at det kommersielle vektreduksjonsprogrammet har en gunstig effekt på det totale risikobildet for hjerte- og karsykdommer.nor
dc.description.abstractThe effect of organized weight loss programmes is debated, especially when it comes to long term maintenance of weight loss. The use of commercial weight loss programmes is increasing, and the purpose of this study was to evaluate the short- and long term effect of a much used weight loss programme in Norway on cardiovascular risk factors. The study consisted of two parts. The first part was prospective; 38 patients completed a weight loss programme (Grete Roede) with duration of eight weeks, and were followed for one year with measurements of different biochemical parameters. The second part was observational, where the patients in part one was asked to participate in a clinical follow-up study and to respond to questionnaires. The participants achieved significant weight loss short time after completing the weight loss programme, and a reduced weight was sustained until two years after the end of the programme. The participants also reduced their levels of total-cholesterol, LDL- cholesterol, triglycerides, micro C - Reactive Protein, apolipoprotein B and glycohemoglobin A1c after completing the programme. Most of the biochemical parameters showed no significant change from baseline-values in the long term. This may be explained by the stepwise weight gain after the end of the programme. Although the weight loss was not maintained in the long term and biochemical parameters only changed in the short term, cardiovascular risk was considerable reduced after completing the weight loss programme. The reduced risk was also evident in the long term. This indicates a favourable effect of this commercial weight loss programme on the risk for cardiovascular diseases.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleEffekt av et organisert vektreduksjonsprogram på risikofaktorer for hjerte- og karsykdomen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-09-22en_US
dc.creator.authorTangen, Kineen_US
dc.subject.nsiVDP::710en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tangen, Kine&rft.title=Effekt av et organisert vektreduksjonsprogram på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21359en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo88598en_US
dc.contributor.supervisorKjetil Retterstøl, Kirsten Holven, Ellen C. Strøm, Inger Ottestaden_US
dc.identifier.bibsys090870069en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28707/1/MasteroppgavexKinexferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata