Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:25:57Z
dc.date.available2013-03-12T12:25:57Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-12-04en_US
dc.identifier.citationHamilten, Tina Helen. Fekalvann og DNA-skade i CaCo-2 celler. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28681
dc.description.abstractSammendrag Kolorektalkreft er samlet for begge kjønn den hyppigste kreftformen i Norge. I EU var det den hyppigst diagnostiserte kreftformen i år 2000. Migrasjonsstudier viser at denne kreftformen er sterkt påvirket av miljø (ernæring regnes som en miljøfaktor) og at det er en kreftform hvor insidensraten endres i løpet av første generasjon. Det er sterke internasjonale korrelasjoner mellom kolorektalkreft og per capita inntak av kjøtt, fett og fiber. Stoffer i kjøtt er vist å være kreftfremkallende. Bruk av fekalvann (den vandige delen av feces) har i ulike studier vist at endring i matinntak gir endring i fekalvanns genotoksisitet ved endret evne til å indusere DNA-skader i dyrkede humane kolonkreft-celler. Denne oppgaven tar for seg fekalvann fra flere studier hvor forsøkspersoner har spist ulike mengder rødt kjøtt, bearbeidet-kjøtt eller ren vegetardiett. Humane adenokarsinom celler, CaCo-2, ble inkubert med fekalvann fra de ulike diettperiodene. Kometmetoden som gir informasjon om DNA-skader i enkeltceller ble benyttet. Nivå av DNA-trådbrudd, oksiderte puriner og –pyrimidiner samt alkylerte baser ble analysert, hvorav de tre siste ved bruk av reparasjonsenzymer. Det var altfor få analyserte prøver i hver studie. Derfor var det vanskelig å finne signifikante sammenhenger. Inkubering med fekalvann gir signifikant mer DNA-skade som DNA-trådbrudd sammenlignet med inkubering med PBS. Det var ingen forskjell mellom vegetardiettene og de andre diettene. Bearbeidet-kjøtt ser ut til å indusere mer oksiderte pyrimidiner i CaCo-2 celler enn en vegetardiett, men forskjellen er ikke signifikant. Med i de nye anbefalingene i en ny rapport fra World Cancer Research Fund (WCRF) er å avstå fra bearbeidet kjøtt. Senere studier kunne med fordel se på genotoksisiteten av fekalvann fra studier med mange forsøkspersoner med høyt inntak av bearbeidet kjøtt. Interessant ville det også være å studere ulike produkter av bearbeidet kjøtt hver for seg, som f.eks. bacon, pølse og hamburger og se hvordan høyt inntak av disse påvirker fekalvanns enve til å indusere DNA-skader i humane kolonkreft-celler.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFekalvann og DNA-skade i CaCo-2 celler : DNA-skade i CaCo-2 celler indusert av fekalvann fra vegetardietter og dietter med høyt innhold av rødt- og bearbeidet kjøtt analysert ved kometmetoden.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-04-01en_US
dc.creator.authorHamilten, Tina Helenen_US
dc.subject.nsiVDP::710en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hamilten, Tina Helen&rft.title=Fekalvann og DNA-skade i CaCo-2 celler&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18678en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo68560en_US
dc.contributor.supervisorAndrew Collinsen_US
dc.identifier.bibsys080503845en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28681/4/MasterHamilten.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata