Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:24:43Z
dc.date.available2013-03-12T12:24:43Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2007-08-20en_US
dc.identifier.citationWesterberg, Ane Cecilie. Ernæring og vekst blant svært premature barn i Norge. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28676
dc.description.abstractBakgrunn: Årlig fødes gjennomsnittlig 900 barn i Norge med svært lav fødselsvekt (<1500 g). I løpet av de siste 30 årene har overlevelsen til denne gruppen premature blitt betydelig bedret. Dette skyldes økt kunnskap om den medisinske og ernæringsmessige behandlingen både før, under og etter svangerskapet. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for ernæring til premature. Det finnes imidlertid europeiske og amerikanske anbefalinger. Studier fra utlandet tyder på at en stor andel barn blir veksthemmet, såkalt ”small for gestational age” (SGA), mens de er inneliggende på sykehus. Formål: Hovedformålet med studien er å beskrive inntak av næringsstoffer blant premature mens de er innlagt på sykehus, og sammenlikne dette med gjeldende anbefalinger. Vi ønsker også å kartlegge veksten blant premature, samt å undersøke hvorvidt det er en sammenheng mellom inntak av næringsstoffer og utvikling av veksthemming blant denne gruppen barn i norske sykehus. Vi vil også kartlegge plasmanivå av fettløselige vitaminer blant premature barn og sammenligne med referanseverdier. Metode: 127 premature barn med fødselsvekt < 1500 gram deltok i studien. Ved innsyn i journaler fikk vi data om næringsinntak, vekst og diagnoser. Næringsstoffinntak ble beregnet i kostbergningssystemet KBS (utviklet ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO). Vekst og diagnoser ble lagt inn i en Access database. Alle data ble statistisk behandlet i statistikkprogrammet SPSS. Inntaksdata, vekstdata og målte plasmaverdier av fettløselige vitaminer ble sammenlignet med anbefalinger og referanseområder. Resultater: Premature barn har et lavt inntak av energi, protein og kalsium, og et høyt inntak av vitamin K, vitamin E og jern i forhold til internasjonale anbefalinger. Ukene direkte etter fødsel og ukene før utskrivning er de periodene av sykehusoppholdet der barna er mest utsatt for mangelfull tilførsel av energi og protein. Andel barn som er 10 små for gestasjonsalder (SGA) øker i løpet av sykehusoppholdet fra 33 % ved fødsel til 55 % ved utskrivning. Barn med lavest inntak av energi og protein har økt risiko for å være SGA ved utskrivning. Plasmanivå av vitamin A var lavt ved en ukes alder, og sank i løpet av oppholdet tiltross for høyt inntak. Plasmanivå av vitamin D var lavt ved en ukes alder og økte i løpet av sykehusoppholdet slik at nivået var over øvre referansegrense ved utskrivning. Plasmanivå av vitamin K var svært høyt ved en ukes alder, men sank i løpet av sykehusoppholdet. Plasmanivå av fettløselige vitaminer blant premature barn tilsvarer ikke nivå funnet blant fullbårne friske barn eller referansenivåer og det ble funnet relativt store endringer i nivå under sykehusoppholdet. Konklusjon: Studien har avdekket store avvik mellom faktisk og anbefalt inntak av næringsstoffer, og at en stor del premature barn utvikler veksthemming i løpet av sykehusoppholdet. Det er behov for mer forskning om ernæringsbehandling til premature barn < 1500 gram i sykehuset for å sikre optimal ernæring og om mulig forhindre at barna blir SGA ved utskrivning.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleErnæring og vekst blant svært premature barn i Norge : En studie en 127 premature barn med fødselsvekt < 1500 gramen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-11-13en_US
dc.creator.authorWesterberg, Ane Cecilieen_US
dc.subject.nsiVDP::710en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Westerberg, Ane Cecilie&rft.title=Ernæring og vekst blant svært premature barn i Norge&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17005en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo64548en_US
dc.contributor.supervisorChristine Henriksen og Christian Drevonen_US
dc.identifier.bibsys071651519en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28676/2/Masterwesterberg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata