Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:22:43Z
dc.date.available2013-10-16T22:30:24Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-06-22en_US
dc.identifier.citationBorge, Christine Råheim. Multiple Symptoms in COPD. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28534
dc.description.abstractMål: Målet med studien var å undersøke sammenhengen mellom tung pust, depresjon, angst, trøtthet, søvnvansker og smerte hos personer med KOLS Bakgrunn: Forskning innen KOLS har primært fokusert på ett symptom av gangen, men det er lite kunnskap om mulige sammenhenger mellom flere symptomer. Teoretisk rammeverk som symptomhåndteringsmodellen kan gi innsikt i forståelsen av ulike sammenhenger mellom symptomer. Metode: Totalt deltok 154 personer med KOLS i tverrsnittstudien i perioden juni 2006-desember 2007. Alle gjennomførte lungefunksjonstest og fylte ut spørreskjema som inkluderte demografiske variable, Brief Pain Inventory, Hospital Anxiety and Depression Scale, Lee Fatigue Scale, General Sleep Disturbance Scale og Respiratory Quality of Life Questionnaire. Informasjon om sykdommer og medisiner ble hentet fra journal. Følgende analysemetoder ble benyttet: deskriptiv statistikk, bivariate korrelasjonsanalyse og multiregresjonsanalyser. Resultat: Alder viste signifikant sammenheng med tung pust, trøtthet, søvnvansker og smerte. Utdannelse viste signifikant sammenheng med depresjon og angst. Røyking viste signifikant sammenheng med angst, depresjon og smerte. Antall sykdommer viste signifikant sammenheng med tung pust. Bivariate korrelasjon viste at tung pust, depresjon, angst, trøtthet, søvnvansker og smerte var signifikant assosiert med hverandre. I multiregresjonsanalysen hadde lungefunksjon sammenheng med tung pust og søvnvansker. Tung pust viste størst signifikant sammenheng med de andre symptomene etter å ha kontrollert for demografiske og kliniske variable. Konklusjon: Tung pust er det mest fremtredende symptomet hos personer med KOLS og viser sammenheng mellom symptomer som depresjon, angst, trøtthet, søvnvansker og smerte. Resultatene fra studien tilsier at det kan være formålstjenlig å fokusere mer på multisymptomer i guidelines, behandling og forskning.nor
dc.description.abstractAbstract Aim: The aim of this study was to explore the relationships between demographic and clinical variables, and multiple symptoms such as breathlessness, depression, anxiety, fatigue, insomnia and pain in COPD. Background: Although research in COPD often has focused on single symptoms there is a lack of knowledge about possible associations with multiple symptoms. Methods: A total of 154 COPD patients participated in a cross-sectional study from June 2006 to December 2007. All performed pulmonary lung function tests and completed a questionnaire that included demographic variables, Brief Pain Inventory, Hospital Anxiety and Depression Scale, Lee Fatigue Scale, General Sleep Disturbance Scale and Respiratory Quality of Life Questionnaire. Co-morbidity and medication were collected from their medical records. The following analysis method was used: descriptive, bivariate correlation and multiple regression analysis. Results: With regard to demographic variables, age was significantly related to breathlessness, fatigue, insomnia and pain. Education was significantly related to depression and anxiety. Smoking was significantly related to anxiety, depression and pain. Co-morbidity was significantly related to breathlessness. Bivariate relationships showed that breathlessness, depression, anxiety, fatigue, insomnia and pain were significantly related to each other. In the multiple regression analysis, lung function was related to breathlessness and insomnia. Breathlessness was the most significant symptom associated with the other symptoms after controlling for demographic and clinical variables. Conclusion: Breathlessness is a significant symptom associated with depression, anxiety, fatigue, insomnia and pain. Results from this study may suggest an expanded focus on multiple symptoms in COPD guidelines, health care and research.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleMultiple Symptoms in COPDen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-03-11en_US
dc.creator.authorBorge, Christine Råheimen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Borge, Christine Råheim&rft.title=Multiple Symptoms in COPD&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-20556en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo80312en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Astrid K. Wahlen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28534/1/Masteroppgave_Borge.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata