Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:21:06Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-03-14en_US
dc.identifier.citationKaspersen, Inger Elisabeth Bøe. "Så nekter hun noe så grunnleggende naturlig som å spise....". Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28479
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å belyse hvordan personalet i psykiatrisk avdeling opplever og erfarer å arbeide med personer som strever med spiseforstyrrelser. Bakgrunnen for studien er en mangeårig undring over ulike reaksjoner hos personalet og en undring over hvilke prosesser som settes i sving. Fokus for studien er personalets opplevelser og erfaringer. Studien inneholder syv intervjuer med erfarent personale ved fire forskjellige psykiatriske avdelinger. En kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming er benyttet. Data er samlet inn ved hjelp av semistrukturerte intervjuer. Temaområder for intervjuene er: Opplevelse og erfaring i arbeid med personer som strever med spiseforstyrrelser med fokus på hva som er spennende, utfordrende og vanskelig, opplevelse av mestring av arbeidet, opplevelse av endring og belysning av kjønnsperspektiv. Funnene viser at de fleste av intervjupersonene opplever det spennende og utfordrende å arbeide med personer som strever med spiseforstyrrelser. Jo mer kunnskap og erfaring personalet har, jo mer spennende og interessant oppleves det. Samtidig viser funnene at arbeidet også oppleves meget utfordrende og vanskelig, både faglig og personlig. De fleste intervjupersonene opplever imidlertid å takle arbeidet bra. Teoretiske kunnskaper, erfaringer og personlige egenskaper, som er viktige elementer for hvordan en mestrer arbeidet, blir brukt på ulikt vis av intervjupersonene. Tro på seg selv og det en kan, samt det å være trygg på seg selv ser ut til å være viktige komponenter for å mestre arbeidet. De færreste av intervjupersonene har opplevd noen endringer hos seg selv etter at de begynte å arbeide med personer som strever med spiseforstyrrelser. Kjønnsperspektivet er viet liten oppmerksomhet hos intervjupersonene. Funnene i studien blir drøftet i forhold til teorier om spiseforstyrrelser, relasjoner og tidligere forskning om temaet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Så nekter hun noe så grunnleggende naturlig som å spise...." : En studie av personalets opplevelser og erfaringer i arbeid med personer som strever med spiseforstyrrelser.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-01-16en_US
dc.creator.authorKaspersen, Inger Elisabeth Bøeen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kaspersen, Inger Elisabeth Bøe&rft.title="Så nekter hun noe så grunnleggende naturlig som å spise...."&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17257en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo54595en_US
dc.contributor.supervisorBengt Karlssonen_US
dc.identifier.bibsys090083024en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28479/2/Hovedoppg_Kaspersen_2007.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata