Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:21:48Z
dc.date.available2013-03-12T12:21:48Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-10-25en_US
dc.identifier.citationWarem, Louise. Voksne med medfødt hjertefeil og deres lungefunksjon. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28466
dc.description.abstractSAMMENDRAG Formål: Oppgaven var en tverrsnittstudie. Hovedmålet med studien var å kartlegge lungefunksjonen hos tre ulike diagnosegrupper av medfødt hjertefeil, henholdsvis pasienter med Fallots tetrade, pasienter med transposisjon av de store arterier (TGA) og pasienter med kirurgisk konstruert total cavopulmonal forbindelse (TCPC). Formålet var å sammenligne funnene med et referansemateriale, se på eventuelle forskjeller i lungefunksjon mellom diagnosegruppene og analysere lungefunksjon mot kardiale faktorer. Materiale og metode: Deltakerne ble rekruttert fra Medisinsk poliklinikk på Rikshospitalet. 75 pasienter ble inkludert i studien, henholdsvis 41 pasienter med Fallots tetrade, 22 pasienter med TGA og 12 pasienter med TCPC-operasjon. Lungefunksjonstestene ble gjort i sittende posisjon, og under veiledning utførte pasientene spirometri, diffusjonstest og måling av blodvolum og membrandiffusjon. Pasientene ble testet en gang på et tilfeldig tidspunkt. Lungefunksjonsvariablene ble deretter analysert i statistikkprogrammet SPSS for windows, versjon 12.1. Resultater: Diagnosegruppene hadde gjennomsnittlig lavere lungefunksjonsverdier for variablene forsert vitalkapasitet (FVC), forsert ekspiratorisk volum (FEV1), peak expiratory flow (PEF), total lungekapasitet (TLC), residualvolum (RV), diffusjonskapasitet for karbonmonoksyd (TLCO) og membrandiffusjon (Dm) sammenlignet med et referansemateriale. Fallot- og TGA-gruppen skilte seg ikke signifikant fra referanseverdiene for volumkorrigert diffusjon (TLCO/VA), mens TCPC-gruppen hadde signifikant lavere verdier for denne variabelen. Fallot- og TGA-gruppen hadde videre signifikant lavere peak expiratory flow (PEF) og høyere blodvolum (Vc) sammenlignet med referansematerialet. Fallot-pasienter med hjertestørrelse over 500 ml/m2 hadde signifikant lavere FEV1 enn Fallot-pasienter med relativ hjertestørrelse under 500 ml/m2. TGA-pasienter med hjertestørrelse over 500ml/m2 hadde signifikant høyere TLCO og Dm sammenlignet med TGA- pasienter med relativ hjertestørrelse under 500ml/m2. Hjertevolum korrelerte signifikant med Vc i Fallot-og TGA- gruppen. Hjertevolumet korrelerte i tillegg signifikant med PEF, TLC, TLCO og RV i TGA-gruppen. Pasienter operert med transannulær patch i Fallot-gruppen hadde signifikant høyere verdier for FVC, FEV1 og TLC sammenlignet med Fallot-pasienter operert uten transannulær patch. Det var ingen signifikante forskjeller i lungefunksjon mellom pasienter med ulik klaffefunksjon, andre operasjonsmetoder eller alder for operasjon i samme diagnosegruppe. Konklusjon: Analysen viser i hovedtrekk at pasientene i denne studien har lavere lungefunksjon sammenlignet med en normalpopulasjon. Pasientene som gruppe er restriktive, har økt blodvolum (Vc), redusert membrandiffusjon (Dm) og redusert diffusjonskapasitet (TLCO). Videre viser resultatene at TCPC-gruppen har signifikant lavere diffusjonskapasitet (TLCO), volumkorrigert diffusjon (TLCO/VA) og membrandiffusjon (Dm) sammenlignet med de to andre diagnosegruppene. Redusert volumkorrigert diffusjon tyder på diffus alveolær-kapillær ødeleggelse i TCPC-gruppen. Analysen av kardiale faktorer og lungefunksjon viser at ulik hjertestørrelse gir signifikante forskjeller for noen av lungefunksjonsvariablene i de tre diagnosegruppene. I tillegg viser analysen at Fallot-pasienter operert med transannulært patch har signifikant høyere verdier for FVC, FEV1 og TLC enn pasienter som ikke har denne korreksjonen. Man kan imidlertid ikke konkludere med at ulik klaffefunksjon, andre operasjonsteknikker eller ulik alder ved operasjon påvirker til forskjeller i lungefunksjon, da analyse av lungefunksjonsvariabler og henholdsvis klaffefunksjon, operasjonsteknikker og alder ved operasjon ikke viser signifikante forskjeller i lungefunksjonsverdier innad i de tre diagnosegruppene. Resultatene i denne studien tyder på at lungefunksjonstesting er et viktig bidrag til helhetlig beskrivelse og vurdering av disse pasientene. Kunnskap om lungefunksjonen er en delkomponent i totalkunnskapen om de studerte diagnosegruppene, og bidrar til et helhetlig bilde av disse pasientenes fysiske funksjon. Lungefunksjonstesting bør derfor være en del av rutineundersøkelsen til disse pasientene, men bør imidlertid vurderes i sammenheng med den enkelte pasients situasjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleVoksne med medfødt hjertefeil og deres lungefunksjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-08-02en_US
dc.creator.authorWarem, Louiseen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Warem, Louise&rft.title=Voksne med medfødt hjertefeil og deres lungefunksjon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11823en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo31722en_US
dc.contributor.supervisorPer Morten Fredriksen, Bjørn Johansen og Inger Holmen_US
dc.identifier.bibsys060356715en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28466/4/warem.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata