Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:21:36Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-03-21en_US
dc.identifier.citationBlaker, Irma. Preoperativ status for pasienter innlagt til hofteprotesekirurgi. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28434
dc.description.abstractBakgrunn: Artrose er den vanligste årsaken til hofteprotesekirurgi. De viktigste indikasjonene for kirurgi er smerter og funksjonsbegrensninger, og bør vurderes dersom annen dokumentert behandling har mislyktes. Selv om det finnes internasjonale anbefalinger når det gjelder kriterier for både ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling, viser klinisk erfaring at det er variasjoner i hvordan disse retningslinjene følges. Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke fysisk funksjon, grad av smerte og generell helsetilstand hos pasienter innlagt til hofteprotesekirurgi, hvilke behandlingstiltak som var gitt til pasienter med hofteartrose før operasjon og om kriteriene som lå til grunn for å gjennomføre hofteprotesekirurgi var i samsvar med eksisterende internasjonale anbefalinger. Materiale og metoder: 40 pasienter innlagt ved ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus ble undersøkt dagen før operasjon. I tillegg til demografiske data ble tre spørreskjema benyttet: Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), Harris Hip Score (HHS) og COOP/WONCA som måler generell helsetilstand. De gjennomgikk to funksjonstester: 20 m gangtest og en trappetest. Pasientene ble i tillegg spurt om tidligere behandlingstiltak og om forventninger til fysisk aktivitetsnivå etter operasjon. Resultater: Gjennomsnittsalderen var 68 ± 12 år og gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (KMI) var 27 ± 4. 68 % av pasientene var kvinner. 52,5 % var pensjonert, 37,5 % i jobb og 10 % var uføretrygdet. 50 % hadde hatt fysioterapi, 65 % brukte reseptbelagte medikamenter for hofteplagene og 37,5 % hadde fått informasjon og aktivitetsråd fra fastlegen. Gjennomsnitt for HOOS subskalaene smerte og ADL-funksjon var henholdsvis 34 ± 15 (range 0-67) og 40 ± 14 (range 9-78). Den gjennomsnittlige HHS var 50 ± 15 (range 22-78). Ni pasienter (22,5 %) var under 60 år og syv av dem hadde en HHS over 60. COOP/WONCA subskalaene fysisk form og daglige aktiviteter hadde en gjennomsnittlig score på 4,3 ± 0,9 og 3,6 ± 0,8. Det ble observert store variasjoner i de fysiske testene, gjennomsnitt på 20 m gangtest var 30 ± 16 sek (range 13-77 sek), og gjennomsnitt på trappetest var 31 ± 18 sek (range 12-75 sek). Et flertall av pasientene forventet å være i stand til å utføre tildels krevende fysiske aktiviteter etter operasjonen. Det var moderat korrelasjon mellom selvrapportert fysisk funksjon i HOOS og de fysiske testene. Konklusjon: Det var store variasjoner i fysisk funksjon, grad av smerte og generell helsetilstand hos pasienter innlagt til hofteprotesekirurgi. Bare 20 % av pasientene hadde fått behandlingstiltak før kirurgi basert på internasjonale anbefalinger. Den moderate korrelasjonen mellom HOOS og de fysiske testene indikerer at begge målemetoder bør tas i bruk om man skal få et godt bilde på pasientenes fysiske funksjon.nor
dc.description.abstractAbstract Purpose: Osteoarthritis (OA) is the most common reason for total hip arthroplasty (THA). The main indications for THA are severe pain and functional limitations, and should be considered if other evidence-based treatment modalities has failed. Although international recommendations for both non-surgical and surgical treatment exist, the implementation of these guidelines varies. The purpose of the present study was to evaluate physical function, pain and general health status in patients undergoing THA, if non-surgical treatment (eg physiotherapy, information) were given the OA patients in the pre-surgery phases and if the inclusion criterias for primary THA surgery were in accordance with existing international guidelines. Methods: On the day before surgery, 40 patients completed a questionnaire exploring demographic variables like age, gender, body mass index (BMI), employment, current medication, previous received treatment modalities and expectations concerning improvement in level of physical function due to the THA procedure. They completed the self-administered questionnaires Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) and the COOP/WONCA. The interviewer-administered questionnaire Harris Hip Score (HHS) was completed and the 20 m walk-test and a stair-climbing test were performed. Results: The mean age was 68 ±12 years and the mean BMI was 27 ± 4. 68% of the patients were women, 52.5% were retired and 37.5% were employed. 50% had attended physical therapy, 65% were on medication and 37.5% had been given advice about physical activity by their GP. The HOOS subscales for pain and ADL function were 34 ±15 and 40 ±14, respectively. The mean HHS was 50 ±15. Nine patients (22.5%) were under 60 years and had a mean BMI of 29 and seven of them had a HHS over 60. The COOP/WONCA subscales physical fitness and daily activities had a mean score of 4.4± 0.9 and 3.6± 0.8, respectively. Large variations were observed in the performance-tests, 20 m walk-test mean 30 ±16 sec, and stair-climbing test mean 31 ±18 sec. An open question exploring expected improvement in level of physical function showed that most patients undergoing THA expected to be able to perform demanding physical activities like skiing, biking, dancing and mountain-walking after surgery. The association between self-reported physical function in HOOS and the performance tests were modest. Conclusion: The preoperative variation in levels of pain, physical function and general health status in patients undergoing THA was high. Only 20 % of the patients had received treatment modalities in accordance with international recommendations prior to surgery. The modest association between HOOS and the performance-tests indicates that both measures are necessary to obtain a complete picture of the patients` physical function.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titlePreoperativ status for pasienter innlagt til hofteprotesekirurgien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-05-12en_US
dc.creator.authorBlaker, Irmaen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Blaker, Irma&rft.title=Preoperativ status for pasienter innlagt til hofteprotesekirurgi&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27720en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo113535en_US
dc.contributor.supervisorInger Holmen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28434/4/Master-Blaker.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata