Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:20:56Z
dc.date.available2013-03-12T12:20:56Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-12-21en_US
dc.identifier.citationNordhagen, Live Solveig. Funksjonelt residual volum og ventilasjonsinhomogenitet hos barn med univentrikulært hjerte. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28426
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Univentrikulært hjerte er en kompleks medfødt hjertefeil. Barn med univentrikulært hjerte må gjennom flere operasjoner de første leveårene. Bedre behandling gjør at flere av barna overlever og vokser opp. Teknologisk utvikling av lungefunksjonsutstyr de senere år har ført til at det er tilgjengelig utstyr som kan måle funksjonelt residualvolum (FRC) og ventilasjonsinhomogenitet hos nyfødte. Måling av FRC og ventilasjonsinhomogenitet kan bedre vår forståelse av lungefysiologi hos barn med univentrikulært hjerte. Mål: Sammenligne FRC og ventilasjonsinhomogenitet hos barn med univentrikulært hjerte med friske barn, kort tid etter fødselen og mellom 3 og 9 måneders alder. Metode: 17 nyfødte med univentrikulært hjerte og 23 friske nyfødte fikk målt FRC og ventilasjonsinhomogenitet under naturlig søvn. Testen ble gjentatt når barna var 3-9 måneder gamle, på 14 barn med univentrikulært hjerte og 16 friske barn. Alle barna ble rekruttert fra Rikshospitalet. FRC og ventilasjonsinhomogenitet ble målt med metoden Multiple Breath Washout (MBW). En ultralydenhet målte flow og endring i molarmasse ved hjelp av SF6 som markørgass. Resultater: Det var ingen signifikant forskjell i FRC, Moment ratio (MR) og lunge clearing indeks (LCI) mellom gruppene målt kort tid etter fødselen, selv om det var en tendens til en høyere LCI hos spedbarn med univentrikulært hjerte. I alderen 3 til 9 måneder hadde barna med univentrikulært hjerte høyere FRC enn de friske barna. Barna med univentrikulært hjerte hadde høyere ventilasjonsinhomogenitet når de var nyfødte enn når de var 3-9 måneder. Konklusjon: Barn med univentrikulært hjerte hadde økt FRC når de var mellom 3- 9 måneder gamle, samt økning i ventilasjonsinhomogenitet, noe som kan tyde på airtrapping, som er unormal tilbakeholdelse av luft i lungene etter ekspirasjon. Det er også funnet air-trapping i tidligere studier hos barn med univentrikulært hjerte når de var mellom 8 og 16 år.nor
dc.description.abstractAbstract Background: Univentricular heart is a complex congenital heart defect. Children with univentricular heart have to go through several surgical procedures during the first years of life. New and better treatment methods have resulted in increased survival rate in these children. Technological development of lung function equipment in recent years has led to available devices that give us the opportunity measure functional residualvolum (FRC) and ventilation inhomogeneity in infants. Measurement of these variables may improve our understanding of lung physiology in children with univentricular hearts. Objective: To compare FRC and ventilation inhomogeneity in children with univentricular heart versus healthy children, soon after birth and between 3 and 9 months of age. Methods: 17 newborn infants with univentricular heart and 23 healthy newborn infants had their FRC and ventilation inhomogeneity measured during natural sleep. The test was repeated between 3-9 months of age in 14 children with univentricular heart and 16 healthy children. All the children were recruited from the Rikshospitalet University Hospital. FRC and ventilation inhomogeneity was measured with a multiple breath washout technique. An ultrasonic device measures the flow and change in molar mass by using SF6 as a tracer gas. Results: There was no significant difference between cohorts measured in FRC, moment ratios (MR) and lung clearing index (LCI) measured soon after birth, although there was a tendency for a higher LCI in the infants with univentricular heart. At 3 to 9 months of age the infants with univentricular heart had a higher FRC than the healthy infants. Increase in ventilation inhomogeneity was measured in infants with univentricular heart from newborn to age 3-9 months. Conclusion: Infants with univentricular hearts aged 3 to 9 months have increased FRC and increased ventilation inhomogeneity which may indicate airtrapping, similar to our previous findings in children 8 to 16 years of age.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleFunksjonelt residual volum og ventilasjonsinhomogenitet hos barn med univentrikulært hjerteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-05-10en_US
dc.creator.authorNordhagen, Live Solveigen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nordhagen, Live Solveig&rft.title=Funksjonelt residual volum og ventilasjonsinhomogenitet hos barn med univentrikulært hjerte&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27709en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo110257en_US
dc.contributor.supervisorIren Matthews og Inger Holmen_US
dc.identifier.bibsys112599842en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28426/2/master-Nordhagen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata