Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:22:37Z
dc.date.available2015-11-11T23:30:41Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-07-16en_US
dc.identifier.citationSanders, Anne-Marthe. Håndfunksjon, aktivitetsbegrensninger og deltagelsesrestriksjoner hos "tommeltå"-pasienter. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28419
dc.description.abstractHåndfunksjon, aktivitetsbegrensning og deltagelsesrestriksjoner hos "tommeltå"-pasienter. Formål: Hovedformålet med denne tverrsnittsstudien var å beskrive håndfunksjonen, aktivitetsbegrensninger og deltagelsesrestriksjoner hos pasienter som har gjennomgått en tå til tommel transplantasjon, samt å undersøke sammenhengen mellom kroppsfunksjon, aktivitet og deltagelse hos denne pasientgruppen. Teoretisk forankring: Studien ble teoretisk forankret i det biopsykososiale perspektivet på helse, som presentert av Verdens helseorganisasjon (WHO) gjennom modellen Internasjonal Klassifikasjon av Funksjon, Funksjonshemming og Helse (ICF). Den ble i tillegg teoretisk forankret i litteratur som omhandlet håndfunksjon, tommelens betydning for håndfunksjon og tå til tommel transplantasjoner. Metode: Trettito pasienter med transplantert tå til tommel, operert i tidsrommet 1984 til 2005, deltok i studien. Fjorten av pasientene hadde kun skadet tommelen, mens 18 pasienter hadde skadet mellom en og fire fingre i tillegg. Styrke i helhånds-, nøkkel- og trepunktsgrep, maksimal bevegelighet i tommelens metacarpophalangeal- (MCP-) og interphalangeal-ledd (IP- ledd), sensibilitet (Semmes-Weinstein monofilamenter), funksjonell sensibilitet (Moberg picking up test), grepsfunksjon (Sollerman grepsfunksjonstest), opplevelse av funksjon i overekstremitet (Disability of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire, DASH) og opplevelse av aktivitetsproblemer (Canadian Occupational Performance Measure, COPM) ble kartlagt. Korrelasjonsanalyse ble gjennomført for å evaluere sammenhengene mellom kroppsfunksjon, aktivitet og deltagelse (Spearmans rho). Resultater: Håndfunksjonen i den opererte hånden var statistisk signifikant dårligere sammenlignet med den ikke opererte hånden. Resultatene gav likevel en indikasjon på at pasientene hadde god nok håndfunksjon til å mestre daglige aktiviteter. I median (min, maks) var pasientenes helhåndsgrep 37 (1,3- 66,1) kg i hånden med tommeltåen, deres fleksjon i tommeltåens MCP- ledd var 41 (5- 78) grader, de skåret 75 (40, 80) poeng på Sollerman grepsfunksjonstest, samt 40 % av utvalget hadde tilnærmet normal trykk sensibilitet i tommeltåen. Skadeomfanget hadde en betydning for enkelte av pasientenes funksjoner. Blant annet var pasientene med isolert tommelskade signifikant sterkere enn pasientene med minimum en finger ekstra skadet på samme hånd som tommeltåen (p< 0,05). Utvalget rapporterte liten grad av opplevde begrensninger i kroppsfunksjon, aktivitet og deltagelse i tilknytning til overekstremiteten og hånden. I median (min, maks) skåret de 10 (0, 70) på DASH kroppsfunksjon og 3,3 (0, 48) på DASH aktivitet. En av de sterkeste korrelasjonene mellom aktivitet/ deltagelse og kroppsfunksjon ble funnet mellom DASH aktivitetskår og styrke i helhåndsgrep (rs= -0,60). Konklusjon: En tå til tommel transplantasjon kan gi en tommel med både god styrke, bevegelighet i MCP- leddet, grepsfunksjon og sensibilitet. Til tross for noe nedsatt fysisk funksjon i tommeltåen, sammenlignet med ikke operert hånd/tommel, oppga de fleste av pasientene at de hadde lite eller ingen aktivitetsbegrensninger eller deltagelsesrestriksjoner i dagliglivet. Den sterke korrelasjonen mellom aktivitet/ deltagelse og styrke i helhåndsgrepet tyder på at håndstyrke bør inngå som en viktig del i behandling og råd om trening etter en tå til tommel transplantasjon. Det ble ellers kun funnet enkelte sterke sammenhenger mellom resultatene av kartleggingen av aktivitet/ deltagelse og håndfunksjon. Resultatene tyder på at tommeltåpasientene kunne ha nedsatt håndfunksjon uten å oppleve aktivitetsbegrensninger eller deltagelsesrestriksjoner, og omvendt. Nøkkelord: Tå til tommel transplantasjon, håndfunksjon, aktivitet, deltagelse, International Klassifikasjon av Funksjon, Funksjonshemning og Helse.nor
dc.description.abstractHand-function and restrictions in activity and participation following a toe- to- thumb transplantation Purpose: The aim of the present follow-up study was to evaluate the hand function and restrictions in activity and participation following a toe- to- thumb transplantation. Further, to explore the relationship between body function, activity and participation. The main purpose was to describe the function in patients with a toe-to-thumb transplant. Literature review: The study was theoretically based on the framework of the International Classification of Function and Health (ICF) as presented by the World Health Organization (WHO). In addition it was based on literature regarding hand-function and toe-to-thumb transplantations. Method: Thirty-two patients, who had undergone a toe- to- thumb transplantation between 1984 and 2005, were included. Fourteen patients had an isolated thumb injury, while 18 patients had injured from one to four extra fingers on the same hand. The clinical assessment-tools used were grip strength, key pinch and three point pinch, maximal movement in the metacarpophalangeal- (MCP-) and interphalangeal- joint (IP- joint) of the thumb, sensibility (Semmes-Weinstein monofilaments), functional sensibility (Moberg Picking Up Test) and grip-function (Sollerman test of grip-function). The self- reported outcome was assessed using a questionnaire (Disability of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire, DASH) and a semi-structured interview (Canadian Occupational Performance Measure, COPM). The relationship between body- function, activity and participation was analyzed by calculating correlation coefficients (Spearmans rho). Results: The functional outcome showed that hand- function was reduced in the operated hand compared to the non-operated hand. However, the reduced hand- function seemed not to have any influence on activities and participation in daily life. The patients showed in median (min., max.) 37 (1,3- 66,1) kg in grip strength in the operated hand, 41 (5- 78) degrees of flexion in the MCP- joint of the transplant, 75 (40- 80) points on the Sollerman test of grip function and 40 % of the participations had normal sensibility for pressure in the transplanted toe-to-thumb. The results showed that the extent of the injury in the hand (how many fingers that originally were injured together with the thumb) could influence the results in some of the clinical tests. An example was that patients with isolated thumb injury were significantly stronger than patients with two or more fingers injured on the same hand as the transplant (p < 0, 05). The patients reported to experience low amount of limitations in body function, activity and participation. In median (min., max.) they received 10 (0, 70) points on the DASH body function score and 3,3 (0, 48) points on the DASH activity score. The highest correlation coefficient was found between DASH activity score and grip- strength (rs = -0, 60). Conclusion: The present study indicates that a hand with a toe-to-thumb transplant may regain good grip strength, grip function, movement in the MCP- joint of the thumb and sensibility in the thumb. Even though the injured hand had some reduction in hand- function compared with the non- injured hand, most of the patients reported few limitations in body- function, activity and participation. A strong correlation between activity/ participation and grip- strength indicates that grip- strength should be included in training and advices about training after a toe- to- thumb transplantation. In addition to this correlation, it was only found a few other high correlations between activities/ participation and variables of hand- function. The results of the study indicates that the patients could experience reduced hand- function after a toe- to- thumb transplantation without experiencing limitation in activities and participation, or vice versa. Keywords: Toe- to- thumb transplantation, hand- function, activity, participation, International Classification of Function and Healtheng
dc.language.isonoben_US
dc.titleHåndfunksjon, aktivitetsbegrensninger og deltagelsesrestriksjoner hos "tommeltå"-pasienter : en tverrsnittundersøkelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-02-23en_US
dc.creator.authorSanders, Anne-Martheen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sanders, Anne-Marthe&rft.title=Håndfunksjon, aktivitetsbegrensninger og deltagelsesrestriksjoner hos "tommeltå"-pasienter&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26378en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo104306en_US
dc.contributor.supervisorInger Holmen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28419/1/Master-Sanders.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata