Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:23:29Z
dc.date.available2013-03-12T12:23:29Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-03-22en_US
dc.identifier.citationSlungaard, Bente. Skulderfunksjon og aktiv bevegelsesdeficit i skulderen hos pasienter med revmatoid artritt. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28410
dc.description.abstractFormål: Å undersøke skulderfunksjon hos pasienter med RA for å finne ut om det var forskjeller mellom de som hadde og de som ikke hadde aktiv bevegelsesdeficit (mindre aktiv enn passiv bevegelighet) med hensyn til demografiske data, sykdomsparametre og funksjon i skulderen; og å undersøke om aktiv bevegelsesdeficit, bevegelighet, muskelstyrke og smerter assosierte med selvrapportert skulderfunksjon i utføring av daglige gjøremål. Teoretisk forankring: RA er en kronisk inflammatorisk sykdom som angriper ledd og periartikulært bløtvev. Smerter, muskelsvakhet, redusert beveglighet og ledd-destruksjon er vanlige følger, og kan føre til problemer med daglige gjøremål. Studier viser at 65-90% av pasienter med RA har skulderproblemer. En studie av pasienter som fikk skulderprotese viste at de fleste hadde mer passiv bevegelighet enn de greide å nyttiggjøre seg aktivt, og manglende aktiv bevegelse relateres til muskelfunksjon. Svekkelse av rotatorcuffens muskler eller rupturer av senene forekommer hyppig ved RA, og kan være en årsak til dysfunksjon . Metode: Studien inkluderte 123 pasienter med RA og skulderproblemer. Demografiske data ble registrert. Sykdomsaktivitet ble målt med 28-Joint Disease Activity Score (DAS28), fysisk funksjon med Modified Health Assessment Questionnaire (MHAQ), smerter med Visuell Analog Skala (VAS), bevegelsesutslag i skulder med goniometer, muskelstyrke med fjærvekt, og aktivitetsbegrensing mht. skulderfunksjon med spørreskjemaet Disability in the Arm, Shoulder and Hand, funksjonsdel (DASH funksjon) Aktiv bevegelsesdeficit ble definert som aktivt bevegelsesutslag ≥20° mindre enn passivt utslag i abduksjon og/eller fleksjon. Resultater: Førtifem pasienter (36.6%) hadde aktiv bevegelsesdeficit. Sammenlignet med de uten deficit hadde disse pasientene høyere sykdomsaktivitet (p=0.009), dårligere fysisk funksjon(MHAQ)(p=0.001) , mer leddsmerter (p=0.009) og skuldersmerter (p=0.002), dårligere muskelstyrke (p=0.03) og mer aktivitetsbegrensing relatert til skulderfunksjonen (DASH funksjon) (p<0.001). Det var ingen forskjell mellom gruppene mht. sykdomsvarighet (p=0.71) eller varighet av skulderplagene (p=0.59). Aktiv bevegelsesdeficit, passiv bevegelighet, muskelstyrke og smerter forklarte 33.7% av variansen i DASH-funksjon score. Konklusjon: Sammenlignet med de andre pasientene var gruppen med aktiv bevegelsesdeficit dårligere av sykdommen og hadde dårligere skulderfunksjon og mer smerter, mens det ikke var forskjell mht. varighet av sykdommen eller skulderplagene. Aktiv bevegelsesdeficit sammen med bevegelighet, muskelstyrke og smerter forklarte mer enn en tredjedel av variansen i DASH-funksjon.nor
dc.description.abstractABSTRACT Purpose: To assess shoulder function in patients with RA to find out whether there were any differences between patients having and those not having active motion deficit (active motion less than passive) concerning demographics, disease activity and shoulder function, and to examine whether active motion deficit, shoulder ROM, muscle strength and pain associated with self-reported shoulder activity limitations. Literature review: RA is a chronic inflammatory disease affecting joints and the surrounding soft tissue. Pain, muscle weakness, decreased range of motion(ROM) and joint destruction are common results, and may affect the performance of daily activities. Studies report 65-90% of patients with RA to have shoulder problems. A study of patients with shoulder arthroplasty showed that most of the patients had more passive ROM than they could use in active motion, and loss of active ROM is related to muscle function. Attenuation or ruptures of the Rotator cuff tendons are common in RA, and may be a cause of dysfunction in the shoulder. Method: The study comprised 123 patients with RA having shoulder problems. Demographic data were registered. Disease activity was assessed by the 28-joint disease activity score (DAS-28), physical function by the Modified Health Assessment Questionaire (MHAQ), joint- and shoulder pain by Visual Analogue Scales (VAS), shoulder ROM by a goniometer, muscle strength by a spring balance, and shoulder activity limitation by the Disability of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire, the function part (DASH-function). Active motion deficit was defined as passive ROM ≥20° than active ROM in abduction and/or flexion. Results: Forty five patients (36.6%) had active motion deficit . Compared to those without deficit these patients had higher disease activity (p=0.009), poorer physical function (MHAQ) (p=0.001), more joint pain (p=0.009) and shoulder pain (p= 0.002),less muscle strength (p=0.03) and more shoulder activity limitations (DASH-function) (p<0.001). No between group differences were found concerning disease duration (p=0.71) or duration of shoulder problems (p=0.59). Active motion deficit, passive ROM, muscle strength and pain explained 33.7% of the variance in the DASH-function score. Conclusion: Compared to the other patients in the study, the group with active motion deficit showed worse scores with respect to disease variables and shoulder function, whereas no between group differences was found concerning duration of the disease or shoulder problems. Active motion deficit together with passive ROM, muscle strength and pain could explain more than one third of the variance in the DASH-function score.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleSkulderfunksjon og aktiv bevegelsesdeficit i skulderen hos pasienter med revmatoid artritten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-10-18en_US
dc.creator.authorSlungaard, Benteen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Slungaard, Bente&rft.title=Skulderfunksjon og aktiv bevegelsesdeficit i skulderen hos pasienter med revmatoid artritt&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24470en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo100135en_US
dc.contributor.supervisorAnne Marit Mengshoelen_US
dc.identifier.bibsys10227911xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28410/1/Master-Slungaard-Binder.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata