Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:19:15Z
dc.date.available2013-03-12T12:19:15Z
dc.date.issued1996en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationHolte, Liv. Erfaring med problembasert læring anvendt i undervisning i sykepleiefaget. Hovedoppgave, University of Oslo, 1996en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28247
dc.description.abstractHensikt: Å få fram kunnskap om sykepleiestudenters erfaring med problembasert læring anvendt ved videreutdanning i sykepleie. Hvilke forhold ved modellen har vært utfordrende og virket motiverende for læring Videre hvordan denne har hatt mellommenneskelige forhold. Metode: Kartleggende og beskrivende studie. Innsamling av kvantitative og kvalitative data ved bruk av spørreskjema. Ved behandling av data er benyttet deskriptiv statistikk og kvalitativ innholdsanalyse. Informantene er studenter ved ettårig videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. Konklusjon: Studiemodellen er utfordrende. Den har ført til større engasjement og egenaktivitet. Studentene opplever å ha større ferdighet i samhandling med andre, og de mener å være mer kritiske og analytiske ved løsning av problemer. Anvendelse av modellen forutsetter tilgang til passende grupperom, et godt utbygget bibliotek og tilgang på kvalifiserte veiledere. Modellen er arbeidskrevende for både lærere og studenter. Det forutsettes derfor at studentene får studieveiledning og tid til å sette seg inn i modellen skal læring bli effektiv. Lærer får en sentral rolle ved utforming av situasjonsbeskrivelse og som veileder og ressursperson.nor
dc.description.abstractPurpose : To get to know what experiences student nurses have regarding learning based on problems in their higher education in nursing.Which factor of the model do they feel as a challenge and a motivation for learning. Furthermore, how have these factors influenced the learning process and extended their personal view of the profession. Solutions to problems and inter-human relationship Method: Survey and describing study. The collected data material have been analysed by means of descriptive statistics and gualitative contentanalyses. Respondents have been student nurses taking a one year higher education in psychiatry nursing. Conclusion: The study model has been a challenge, resulting in a stronger involvement and self-activity. The students feel that they have attained a greater capacity for cooperation, and a more discriminating and analytic attitude when meeting with problems. The application of the model requires access to suitable rooms for group activities, a well equipped library, and qualified tutors. The model is demanding to teachers as well as to students. It is a prereqwisite, to make the learning process successful that the students have tutor and time enough for a thorough study of the model. The tutor will play an essential part regarding the organizing of the study, as a teacher, and as a human being.eng
dc.language.isonoben_US
dc.subjectRespekten_US
dc.subjectautonomien_US
dc.subjectkompetanseen_US
dc.subjectuavhengigheten_US
dc.subjectintegriteten_US
dc.subjectdetinformertesamtykkeen_US
dc.subjectselvbestemmelseen_US
dc.subjectmedbestemmelseen_US
dc.subjectselv-kontrollen_US
dc.subjectintegriteten_US
dc.subjectdetinformertesamtykkeen_US
dc.subjectdenflergangsfødendeen_US
dc.subjectjordmorfunksjonenen_US
dc.subjectfødselen_US
dc.subjectfødselensnaturen_US
dc.subjectkvinnensomgivelseren_US
dc.subjectProblem-basedlearningen_US
dc.subjecthighereducationinnursingen_US
dc.subjectproblemsolvingasagoalandmeansinlearningen_US
dc.subjectwrittendescriptionofproblemsen_US
dc.subjectselfdirectedlearningen_US
dc.subjectsupervisionen_US
dc.subjectnursingprocessen_US
dc.subjectproblemsolvingen_US
dc.subjectnurse-patientrelationshipen_US
dc.subjecten_US
dc.titleErfaring med problembasert læring anvendt i undervisning i sykepleiefaget : en beskrivende studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorHolte, Liven_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Holte, Liv&rft.title=Erfaring med problembasert læring anvendt i undervisning i sykepleiefaget&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1996&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38048
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo2222en_US
dc.identifier.bibsys970195516en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata