Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:18:20Z
dc.date.available2013-03-12T12:18:20Z
dc.date.issued1996en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationHalleraker, Randi Gimmestad. Å vere skikka til sjukepleieryrket. Hovedoppgave, University of Oslo, 1996en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28245
dc.description.abstractI dette studiet er det sett søkelys på kva eigenskaper som karakteriserer det å vere skikka for sjukepleieyrket. Eit av motiva for å velge dette emnet er grunna i den generelle samfunnsdebatten som omhandla det å vere skikka i yrkesfunksjonen. Kvalitetssikring på tenester og utdanningskvalitet har prega samfunnsdebatten. Dette studiet ser på kvalitetkrav i sjukepleiutdanninga. Å vere skikka til sjukepleieyrket inneber læring innan kognitive, affektive og psykomotoriske område. Det er i denne studien særleg vektlagt at læring innanfor det affektive området er gjenstand for utfordringar. I presentasjon av skikkethetsomgrepet er det vektlagt utvikling av haldningar, sjølvkjensle, ansvar, empati og etisk og sosial kompetanse. Dette er eigenskapar som best kan utviklast i kliniske studier. Evalueringsteori frå Reilly & Oermann (1992) er sentralt for studiet. I den empiriske del av studiet er det nytta dokumentanalyse av praksisstudieprogram og vurderingsskjema frå eit utvalg av sjukepleierutdanningar. Denne analysen syner ulik fokusering på skikkethet. Det er eit gjennomgåande trekk at kognitive og psykomotoriske læringsmål er dominerande, og at affektive læringsmål kjem mindre fram i praksisstudieprogramma. Studentane har både rettar og plikter i høve evaluering av om dei er skikka til sjukepleieyrket. Studiet syner at studentane kan gjennomføre meir enn 1/3 av utdanninga før dei får formell evaluering.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectStudiekvaliteten_US
dc.subjectKunnskapssynen_US
dc.subjectKunnskapstradisjonaren_US
dc.subjectPraksiskunnskapen_US
dc.subjectSkikketheten_US
dc.subjectEvalueringsteorien_US
dc.subjecten_US
dc.titleÅ vere skikka til sjukepleieryrket : ein kunst? ein rett? eit krav? : ein teoretisk studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorHalleraker, Randi Gimmestaden_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Halleraker, Randi Gimmestad&rft.title=Å vere skikka til sjukepleieryrket&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1996&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37029
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo2220en_US
dc.identifier.bibsys970550480en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata