Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:20:16Z
dc.date.available2013-03-12T12:20:16Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-21en_US
dc.identifier.citationLitherland, Anne Torine. Blærekatarr nå igjen. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28207
dc.description.abstract"Blærekatarr nå igjen" - En undersøkelse om mestringsstrategier for forebygging og egenbehandling hos kvinner med diabetes mellitus. Refleksjonsoppgaven beskriver vurderinger som ligger til grunn for valg av datainnsamlingsmetoder og rekrutteringsstrategier. Hensikt: Målet med studien var å undersøke forekomst av risikofaktorer for urinveisinfeksjon (UVI), samt å finne ut hvilke strategier kvinner med diabetes mellitus tar i bruk for forebygging og egenbehandling av UVI. Metode: Studien har et beskrivende design. Det er en tverrsnittsundersøkelse, der data ble samlet inn i løpet av én konsultasjon med hver deltaker. I refleksjonsoppgaven gjøres det rede for hvilke vurderinger som ligger til grunn for valg av metoder til datainnsamling. Deltakerne ble rekruttert via Diabetesforbundet. Valg av rekrutteringsstrategier blir også nærmere beskrevet i refleksjonsoppgaven. I løpet av en konsultasjon ble bakgrunnsdata, data om risikofaktorer, kliniske data og informasjon om deltakernes egne forebyggings- og egenbehandlingstiltak samlet inn. Data ble ført på et registreringsskjemaskjema og overført til SPSS for analyse. Resultater: Trettifem deltakere (83.3 %) rapporterte om endringer i daglige rutiner som "holde seg varm", "ikke sitte på kalde flater", "økt væskeinntak", "god personlig hygiene" for å forebygge UVI. Ulike urter og planteekstrakter ble brukt til forebygging av tjuetre deltakere (54.5 %). Blant de tjuetre (54.5 %) deltakerne som satte i gang tiltak for egenbehandling når de merket symptomer på UVI, var bruk av tranebær tabletter eller kapsler mest vanlig. Det kunne se ut som deltakere med resturin over 100 ml hadde flere infeksjoner, men resultatet var ikke statistisk signifikant. Konklusjon: Rekrutteringsstrategier og datainnsamlingsmetoder er av vesentlig betydning for kvaliteten i studien. Min studie avdekket at mange kvinner har strategier for forebygging og egenbehandling av UVI. Bedre kunnskap om disse tiltakene kan redusere smerter og ubehag hos kvinner. Dessuten kan effektive forebyggings- og egenbehandlingstiltak redusere behovet for antibiotikabehandling.nor
dc.description.abstract"Urinary tract infection again" Diabetic women's strategies for prevention and self-treatment. The essay describes reflections about the choice of data collection methods and strategies for recruitment into the study. Purpose: To describe risk factors and explore what strategies women with diabetes mellitus employ for prevention and self-treatment of urinary tract infection. Method: The study is descriptive. Data was collected during one study visit with each participant. Reflections over the choice of data collection methods are closer described in the essay. Participants were recruited through the Diabetic Society. Considerations behind the choice of recruitment strategies are also described in the essay. Data collection included background information, a clinical examination and questions about prevention and self-treatment strategies. Data was registered on a collection form and registered in SPSS for analyses. Results: Thirty-five participants (83.3 %) reported changes in daily routines like "always keeping warm", "increased fluid intake", "good personal hygiene" as prevention strategies. Different herb and plant extracts were used for prevention by twenty-three participants (54.5 %). Amongst the twenty-three (54.5 %) participants who used self-treatment strategies when they noticed symptoms of UTI, intake of cranberry tablets or capsules was most common. The data indicate that women with residual urine over 100 ml suffered from UTI more often than those without, but that result could not be statistically confirmed. Conclusion: Recruitment strategies and data collection methods are of great importance to the quality of the study. My study uncovered that many women use strategies for prevention and self-treatment of urinary tract infection. Better knowledge of these strategies may reduce distress and discomfort for women at risk. Effective prevention and self-treatment strategies may also reduce the need for antibiotic treatment.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleBlærekatarr nå igjen : En studie om urinveisinfeksjoner hos kvinner med diabetes mellitusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-10-07en_US
dc.creator.authorLitherland, Anne Torineen_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Litherland, Anne Torine&rft.title=Blærekatarr nå igjen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29407en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo124155en_US
dc.contributor.supervisorAnne Moenen_US
dc.identifier.bibsys114528411en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28207/3/Master-Litherland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata