Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:17:56Z
dc.date.available2016-04-13T22:30:43Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-12-11en_US
dc.identifier.citationAlstadius, Roar Ståle. Ikke-fatale heroinoverdoser i Oslo. . Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28183
dc.description.abstractS. Alstadius og I. Rossow: Ikke-fatale heroinoverdoser i Oslo. Reddet - men hva skjer etterpå? Formål En stor andel av pasientene med ikke-fatale overdoser som mottar prehospital behandling med naloxone (opioidantagonist), blir ferdigbehandlet på stedet. Formålet med denne studien var å vurdere kjennetegn ved pasientomstendigheter ved overdose og behandling som er relatert til å bli ferdigbehandlet på stedet. Data og metode Data fra ambulansejournaler registrert ved prehospital naloxonebehandling av ikke-fatale heroinoverdoser i Oslo i årene 1998, 1999 og 2000 har blitt analysert (n = 2700) Resultater Blant pasienter med heroinoverdoser behandlet med naloxone ble 82,3 % ferdigbehandlet på stedet. Ambulansetjenesten brukte i gjennomsnitt 16 minutter totalt på hver pasient. Å bli ferdigbehandlet på stedet var mer sannsynlig når overdosen skjedde på dag/kveld, i sommermånedene og når ambulansetjenesten brukte mindre tid på stedet. Symptomer på overdosens alvorlighet, som respirasjonssvikt/-stans og bevisstløshet, påvirket ikke risikoen for å bli ferdigbehandlet på stedet. Konklusjon En stor andel av pasienter som har vært i en akutt livstruende situasjon mottok ikke påfølgende behandling i medisinsk klinikk. Tross potensiell svekkelse i deres fysiske og psykiske tilstand ble de fleste pasientene observert i kort tid. Vi foreslår videre studier av pasientene som mottar naloxonebehandling og behandlingsstrategien.nor
dc.description.abstractAbstract S. Alstadius & I. Rossow: Non-fatal heroin overdoses in Oslo. Rescued - but then what? Aims A large proportion of patients with non-fatal heroin overdoses, who receive prehospital treatment with naoloxone (opioid antagonist), are discharged on-scene. The aim of this study was to assess characteristics of patients circumstances of overdose and treatment that are related to discharge on-scene. Data and methods Data from ambulance journals recorded at pre-hospital naloxone treatment of non-fatal heroin overdoses in Oslo in the years 1998 through 2000 have been analysed (n = 2700). Results Among patients with heroin overdoses treated with naloxone, 82,3 % where discharged on-scene. The ambulance service used on average 16 minutes in total on each patient. Discharge on-scene was more likely when the overdose occurred at day-time/evening, during summer months and when paramedics spent less time on-scene, whereas indications of severity of the overdose such as respiratory failure or unconsciousness were not associated with discharge on-scene. Conclusion A large proportion of patients who have been in an acute life threatening situation, did not receive subsequent medical care in a medical clinic. Despite a potential severe setback in their physical and mental condition, most of these patients were only observed for a very short period of time. We suggest further studies of patients receiving naloxone treatment and the treatment strategy.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleIkke-fatale heroinoverdoser i Oslo. : Reddet - men hva skjer etterpå?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-05-06en_US
dc.creator.authorAlstadius, Roar Ståleen_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Alstadius, Roar Ståle&rft.title=Ikke-fatale heroinoverdoser i Oslo. &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27630en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo109835en_US
dc.contributor.supervisorNina Aarhus Smebyen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28183/2/Master-Alstadius.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata