Now showing items 1-1 of 1

  • Bjørgaas, Hanna Hagen (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Polyploidi er en sentral drivkraft for evolusjon hos dekkfrøede planter, og polyploide linjer er spesielt tallrike i arktiske strøk. I denne studien undersøkte jeg di- og tetraploide populasjoner av arten Jåblom, Parnassia ...