Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:11:07Z
dc.date.available2013-03-12T12:11:07Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-08en_US
dc.identifier.citationOgundipe, Anne. Fetisjkvaliteter ved Roland Barthes' punctumbegrep. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27866
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker aspekter ved Roland Barthes’ punctumbegrep som muligens kan relateres til ideen om fetisj. Dette gjøres blant annet i håp om at fetisjperspektivet kan bidra i forståelsen av punctums sterke, personlige effekt på betrakteren av det punctuerte fotografiet. Fetisjbegrepet som benyttes som analyseverktøy baseres på min lesning av William Pietz’ teoretisering, som igjen bygger på gjentagende tematikk innen antropologiens, psykoanalysens og marxismens forståelser av fetisj. Gjennom min analyse mener jeg å spore klare likheter mellom fetisj og punctum når det gjelder fetisjobjektet og det punctuerte fotografiet som betydningsdannende for fetisjisten og betrakteren av det punctuerte fotografiet. Det er også likheter mellom fetisj- og punctumopplevelsen hva gjelder fetisjisten og betrakterens følelsesmessige og kroppslige respons på og forhold til fetisjobjektet og det punctuerte fotografiet. Oppgaven avsluttes med en lesning av Det lyse rommet. Tanker om fotografiet der det argumenteres for at Barthes gjennom hele boken søker det som kan beskrives som en fetisjerende holdning til fotografiet.nor
dc.description.abstractThis thesis investigates aspects of Roland Barthes’ notion of the punctum that may be related to the idea of the fetish. The investigation is conducted in hopes that the fetish perspective will contribute to the understanding of the punctum’s intense, personal effect on the viewer of the punctured photograph. The fetish definition used as an analytical tool is based on my understanding of William Pietz’ theory regarding the idea of the fetish, which in turn is based on recurrent themes of fetishism within anthropology, psychoanalysis and Marxism. Through my analysis I claim to find distinct similarities between the fetish and the punctum in the way the fetish object and the punctured photograph are pivotal in the formation of meaning for the fetishist and the viewer of the photograph containing the punctum. There are also significant similarities between the experience of the fetish and the punctum with regards to the fetishist's and the viewer's emotional and physical response and relation to the fetish object and the punctured photograph. At the end of the thesis, a reading of Camera lucida. Reflections on photography is conducted, in which I argue that Barthes, throughout the entire book, is seeking what might be termed a fetishistic attitude towards photography.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleFetisjkvaliteter ved Roland Barthes' punctumbegrepen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-18en_US
dc.creator.authorOgundipe, Anneen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ogundipe, Anne&rft.title=Fetisjkvaliteter ved Roland Barthes' punctumbegrep&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28889en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo120316en_US
dc.contributor.supervisorLiv Hauskenen_US
dc.identifier.bibsys114838232en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27866/1/AnnexOgundipex-xmasteroppgavex-xPDFxtilxDUO.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata