Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:44Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:44Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-06-30en_US
dc.identifier.citationMikkelsen, Marianne. Verdsatt og feilvurdert. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27865
dc.description.abstractDe fleste flerkulturelle journalistene som er intervjuet i denne undersøkelsen mener at deres kulturelle eller etniske bakgrunn innebærer en kompetanse som er verdifull i yrkesutøvelsen, blant annet fordi den gir dem tillit og letter kommunikasjonen med kilder med minoritetsbakgrunn. Ingen av dem er ønsker å arbeide bare med minoritetsrelaterte temaer, og noen få interesserer seg ikke for stoffområdet. Flertallet synes det er greit å jobbe med slike saker når de føler det naturlig, men ønsker ikke press i den retningen. Journalistene gir uttrykk for et motdiskursivt opprør mot dagens etnifisering, og de er på vakt mot diskriminering som yrkesutøvere. Selv om flere har opplevd press og påvirkningsforsøk fra mennesker med minoritetsbakgrunn, mener ingen at de har større habilitetsproblemer enn andre journalister. De er sterkt kritiske til dekningen av islam og muslimer i norske medier og bruker de samme karakteristikkene som den kritiske forskningsdiskursen om dette, først og fremst karakteriserer de journalistikken som kunnskapsløs. I denne masteroppgaven drøfter jeg deres synspunkter på etnisitet, pro-fesjonalitet og forskjellsbehandling - samt spenningsforholdet mellom ønsket om å bli verdsatt for, men samtidig ikke bli begrenset av, kulturell bakgrunn - i lys av teori om det relasjonelle identitetsbegrepet, det journalistiske feltet og tolkningsrammene i den nasjonale orden.nor
dc.description.abstractMost multicultural journalists interviewed in this analysis express that their cultural or ethnic background is valuable to their professional work, because it gives them credibility and eases the communication with sources within the ethnic and religious minorities. None of them are interested in working only with issues related to minorities, and a few of the journalists are not interested at all. However, most of them are not reluctant to cover this area when it feels natural to do so. They express attitudes and actions of counter discourse against the media`s tendency of othering minorities and they are on guard against discrimination as professionals. Even though some of them have experienced attempts of pressure or threats from people with minority background, none of the journalists regard themselves to have greater challenges in aspects of professional independence and competence than other journalists. The multicultural journalists are critical towards the way Norwegian media cover Muslims and Islam. They characterize it in the same way as the critical media researchers do, and are especially critical to the media`s lack of knowledge about Islam. In this master thesis I discuss their views on ethnicity, professional work and discrimination – and the seemingly contradiction between wanting to be appreciated for, but at the same time not limited by, cultural background – in terms of theory about the relational identification process, the journalistic field and the hierarchical frames of the national order.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleVerdsatt og feilvurdert : flerkulturelle journalister i norske redaksjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-13en_US
dc.creator.authorMikkelsen, Marianneen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Mikkelsen, Marianne&rft.title=Verdsatt og feilvurdert&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23228en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo93276en_US
dc.contributor.supervisorElisabeth Eide, (Sharam Alghasi)en_US
dc.identifier.bibsys09350568xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27865/1/MasterxMarianne.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata