Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:21Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:21Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-11-28en_US
dc.identifier.citationBaumberger, Berit Elisabeth. Når StatoilHydro drar utenlands ... følger norsk presse etter?. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27859
dc.description.abstractHvordan dekker den norske dagspressen StatoilHydros engasjement i utlandet? Dette spørsmålet besvares i lys av teorier rundt journalistisk makt, og ved hjelp av tre metodiske tilnærminger. For det første viser en omfattende innholds- og kildeanalyse at StatoilHydro, andre oljeselskap og analytikere dominerer dekningen. Det utøves nokså lite selvstendig, journalistisk arbeid, og 30 prosent av nyhetsdekningen er énkildejournalistikk. I de sakene der StatoilHydro dominerer, problematiseres virksomheten mindre. Samtidig ser vi noen gode eksempler på problematiserende dekning og en tendens til å vinkle sakene negativt. For det andre viser kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner fra pressen og oljebransjen hvordan internasjonaliseringen påvirker forhandlingen mellom journalist og kilde på den fysiske, sosiale og kulturelle arena. Journalistene blir trolig mer avhengig av StatoilHydro som kilde fordi det blir vanskeligere og mer ressurskrevende å få tak i gode, alternative kilder. Også vanskeligheter knyttet til selskapets vertsland, i form av mindre åpenhet, annerledes samfunnsstrukturer etc., virker inn. Til slutt viser en rammeanalyse av Sjtokman-saken at pressen i stor grad bruker nyhetsrammer som er i overensstemmelse med industriens foretrukne tolkningsrammer (som ringvirkningsrammen). Samtidig bidrar pressen med egne fremstillinger gjennom klassiske nyhetsrammer (som konkurranserammen) og nyhetsverdier (som konflikt). På et overordnet plan viser oppgaven at internasjonalisering av StatoilHydros virksomhet utfordrer journalistikken og er med på å redusere den journalistiske makten.nor
dc.description.abstractSummary: How is the Norwegian daily press covering StatoilHydro’s business abroad? This question is answered in the light of theories around journalistic power, and through three methodological approaches. Firstly, a comprehensive content and source analysis shows that StatoilHydro, other oil companies and analysts are dominating the coverage. There is relatively little independent journalistic work done on the issue, and 30 per cent of the news coverage is based on one source in each case. In the cases where StatoilHydro is dominating as a source, it is less probable that the business is criticized. But we also see some good examples of critical coverage and a tendency to angel the cases negatively. Secondly, interviews with key persons from the press and the oil business show how the internationalization is affecting the negotiations between journalists and sources on a physical, social and cultural arena. The journalists are probably more dependent on StatoilHydro as a source because it gets more difficult and resource-demanding to reach good and alternative sources. Difficulties in connection with the countries where the oil company is investing, like less openness, different structures of society etc. is also playing a part. Finally, a frame analysis of the Stockman case shows that the press to a large degree is using news frames that is consistent with the industry’s preferred frames (like the frame that describes how StatoilHydro’s engagement benefits the Norwegian society at large). But the press is also contributing with its own descriptions of the reality through classical news frames (like the competition or horse race frame) and news values (like conflict). In conclusion, this master thesis shows how the internationalization of StatoilHydro’s business is challenging journalism and reducing journalistic power.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleNår StatoilHydro drar utenlands ... følger norsk presse etter? : en nyhetsanalyse med fokus på forholdet mellom journalist og kilde under nyhetsproduksjon og hvordan internasjonalisering i privat sektor virker inn på den journalistiske maktenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-19en_US
dc.creator.authorBaumberger, Berit Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Baumberger, Berit Elisabeth&rft.title=Når StatoilHydro drar utenlands ... følger norsk presse etter?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21564en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo87531en_US
dc.contributor.supervisorTore Slaattaen_US
dc.identifier.bibsys091827248en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27859/1/masteroppgavexxberitxe%5B1%5D.xbaumberger.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata