Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:56Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:56Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-18en_US
dc.identifier.citationEinarsdottir, Ida Elise Eide. Moteblogger . Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27830
dc.description.abstractMed den digitale medieutviklingen og demokratiseringen av Internett er journalistikkens tilsynelatende publiseringsmonopol brutt. Journalistikken er ikke lenger forbeholdt journalisten. Den tradisjonelle journalistikken utfordres av nye medier, og den profesjonelle journalisten av den glade amatør. Heller ikke motejournalistikken slipper unna ettersom motebloggerne inntar første rad. I denne oppgaven har jeg sett på møtet mellom den etablerte motejournalistikken i nettavisene og moteblogger i lys av følgende problemstilling: Hva slags utfordringer står motejournalistikken i nettaviser ovenfor i møtet med moteblogger, og hvordan møter de disse utfordringene? Jeg har sett nærmere på motejournalistikken og motebloggenes omtale av, tilnærming til og presentasjon av motestoff gjennom diskursanalyse av fire tekster hentet fra den etablerte motejournalistikken i nettavisene og på moteblogger, henholdsvis Dagbladets Kjendis.no, VGs moteside minMote, nettstedet/bloggportalen Smuglesning.no og motebloggen Nathalie Helgerud. Tekstene tar alle for seg åpningen av den offisielle norske moteuka, Oslo Fashion Week, men på ulike måter. Diskursanalysen er supplert med intervjuer med personene bak tekstene. Diskursanalysene viser at tekstene er forskjellige i forhold til både kontekst, visuell utforming og verbalspråk. Analysene antyder også at det er en sammenheng mellom omtalen av, tilnærmingen til og presentasjonen av motestoff i lys av den enkelte nettavis’ og motebloggs egenart og profil. Mye tyder på at motebloggerne har bidratt til en stadig større bevissthet rundt og interesse for mote. Også nettavisene har kastet seg på motebølgen, og møter motebloggene med økte motesatsinger der moteblogger er gjort til en del av egen profil og uttrykk. Slik skapes også nye plattformer som eksisterer som en slags hybrid i gråsonen mellom den etablerte motejournalistikken på nett og moteblogger. Er moteblogger morgendagens motejournalistikk eller fashion faux pas? Eller vil den etablerte motejournalistikken fortsatt sitte med essene? Hvorfor ikke si som Ole Brumm: ”Begge deler”.nor
dc.description.abstractThrough the evolution of digital media and the democratization brought on by the Internet the apparent publishing monopoly of journalism has been broken. Journalism is no longer the exclusive domain of the journalist. New media challenges traditional journalism and the professional journalist is challenged by the enthusiastic amateur. Fashion journalism is not exempt from this as fashion bloggers take front row seats for major fashion shows. In this thesis I have been looking at the intersection of fashion blogs and established fashion journalism in online newspapers in light of the following problematic: What are the challenges fashion journalism in online news media are faced with in the meeting with fashion blogs and how to they face these challenges? Through discourse analysis of four texts sampled from traditional fashion journalism in online news media and in fashion blogs, Dagbladet's Kjendis.no, VG's fashion pages minMote, blog portal Smuglesning.no and fashion blog Nathalie Helgerud respectively, all dealing with Norwegian fashion week, Oslo Fashion Week, and supplemented with interviews with the authors of these texts I have been taking a closer look at fashion journalism's and fashion blogging's descriptions of, approach to and presentation of fashion content. Discourse analysis shows that the texts differ as regards context, visual layout and verbal language and imply that there is a connection between the descriptions of, approach to and presentation of fashion content in each fashion blog or online newspaper and their own profile and distinctiveness. Many signs point to the fashion blogs having raised the awareness of and interest in fashion. Online media have also embraced the wave of interest in fashion and are facing the challenge from fashion blogs with increased investment where the fashion blog is incorporated into their own profile and expression. In this way new hybrid platforms are created which occupy a grey area between traditional online fashion journalism and fashion blogging. Are fashion blogs the fashion journalism of tomorrow or a fashion faux pas or will established fashion journalism still hold all the aces. Why not say like Winnie the Pooh: “Both”.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleMoteblogger : morgendagens motejournalistikk eller fashion faux pasen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-17en_US
dc.creator.authorEinarsdottir, Ida Elise Eideen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Einarsdottir, Ida Elise Eide&rft.title=Moteblogger &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31704en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo163176en_US
dc.contributor.supervisorHarald Hornmoenen_US
dc.identifier.bibsys123953480en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27830/2/masteroppgavexixjournalistikkxxidaxeinarsdottir.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata