Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:14Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:14Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-09en_US
dc.identifier.citationSogn, Camilla Gangsaas. Journalister og ideelle organisasjoner. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27826
dc.description.abstractAvhandlingen analyserer relasjonen mellom journalister og informasjonsmedarbeidere i ideelle organisasjoner. Den ser også på relasjonens mulige konsekvenser for det journalistiske produkt og innhold. Forholdet mellom aktørene belyses gjennom kvalitative intervjuer med utvalgte journalister fra ulike medieformater i rikspressen og informasjonsmedarbeidere i Norges Røde Kors og Frelsesarmeen. Studien synliggjør heterogeniteten i journalisters kilderelasjoner. Analysen viser blant annet at det er stor variasjon blant journalistenes oppfattelse av relasjonen til ideelle kildeaktører. Studien viser òg at relasjonen til de ideelle aktørene skiller seg fra relasjonen til andre kildeaktører i enkelte tilfeller. Journalistene uttrykker jevnt over positive holdninger til organisasjonenes arbeid generelt og enkelte hevder selv at de i noen tilfeller er mindre kildekritiske overfor disse organisasjonene. En annen konsekvens for det journalistiske innholdet er ønsket blant de intervjuede journalistene om å ikke hindre arbeidet til ideelle organisasjoner med negativ pressedekning. Utover dette oppleves ideelle organisasjoner generelt som mindre pågående og som kilder med større grad av åpenhet enn enkelte andre kildeaktører, som for eksempel politiske- og næringslivsaktører. Informasjonsmedarbeiderne opplever selv at de har et relativt godt gjennomslag i pressen, men hevder samtidig at journalistene opprettholder en profesjonell distanse og en kritisk holdning til deres budskap.nor
dc.description.abstractThe thesis analyzes the relationship between journalists and information officers in non-profit organizations. It also looks at the relationships possible consequences for the journalistic product and content. The relationship between the players is explored through qualitative interviews with selected journalists from various media formats in the national press and information officers of the Norwegian Red Cross and Salvation Army. The study highlights the heterogeneity of the journalists' source relationships. The analysis shows that there is great variety among the journalists' perception of the relationship to the ideal source actors and the relationship to non-profit operators differs from its relationship to other source players in some cases. Journalists express positive attitudes toward the organizations' work in general and some even argue that in some cases they are less source-critical of these organizations. Another consequence for the journalistic content is the wish among the interviewed journalists to not want to impede the work of non-profits with negative press coverage. Beyond this, non-profit organizations is generally perceived as less aggressive and as sources with a greater degree of transparency than some other source companies, such as political and business actors. All the information officers find that they have a relatively good success in the press, but they also claim that journalists maintain a professional distance and a critical attitude to their message. eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleJournalister og ideelle organisasjoner : - En kvalitativ analyse av relasjonen mellom journalister og informasjonsmedarbeidere i ideelle organisasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-18en_US
dc.creator.authorSogn, Camilla Gangsaasen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sogn, Camilla Gangsaas&rft.title=Journalister og ideelle organisasjoner&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31440en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo159395en_US
dc.contributor.supervisorRobert Wallace Vaagan, Sigurd Allernen_US
dc.identifier.bibsys12395830xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27826/2/CamillaSogn_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata