Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:49Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:49Z
dc.date.issued2003en_US
dc.date.submitted2003-11-07en_US
dc.identifier.citationFogt, Anne Margrete. Finnes det lesere til avisen om 30 år?. Hovedoppgave, University of Oslo, 2003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27821
dc.description.abstractDet vil fortsatt finnes avislesere om 30 år, men hva slags aviser avhenger av avisene selv, og om de tar dagens barn og unge på alvor. De fleste av de 24 skoleelevene, som i fire måneder gjennom spørreskjemaer, gruppediskusjoner og skriftlige oppgaver reflekterte over sin avislesing, ønsker å kunne lese avis også i framtiden, enten på papir eller på nett. De oppfatter papiraviser som mer seriøse enn nettaviser. De er opptatt av sladrestoff, men for dem betyr sladder også å bry seg om hva som skjer i nærmiljet. Nettopp dette er en vesentlig grunn til at lokalaviser betyr mye for de 24 elevene. Både jenter og gutter er opptatt av lokalstoff, men det er en tendens til at jentene er mer opptatt av det nære og relasjonspregede stoffet. Spesielt de eldste elvene mener de lærer for lite av å lese lokalaviser, men føler samtidig de må lese dem for å følge med i hva som skjer lokalt. Noe kan tyde på at lokalavisene har en utfordring i å forene ungdommenes behov for informasjon om det lokale med deres ønsker om å øke kunnskapene sine om samfunnet for øvrig. De 24 elevene ble rekruttert til prosjektet fra Kurland barneskole i Sarpsborg, Haugerud skole i Oslo (ungdomstrinnet) og fra Horten videregående skole. Problemstillingen var: Hva kan dagens avisvaner blant barn og unge si oss om framtidens avislesere? Fra desember 2002 til april 2003 deltok elevene i refleksjonsgrupper der poenget var å legge vekt på den frie samtalen, refleksjonen på individnivå og de personlige tankene deltakerne gjorde seg.nor
dc.description.abstractPeople who read newspapers will still exist in 30 years, but what kind of newspapers they will be reading depends on the newspapers themselves, and whether they take contemporary children and young people seriously. The majority of the 24 school pupils, who reflected on their newspaper reading for four months,using questionnaires, group discussions and written exercises, want to be able to read newspapers in the future as well, either on paper or on the internet. They regard paper editions as more serious than internet editions. They are interested in articles on gossip, but also regard gossip as caring about what is happening in their immediate surroundings. This is precisely why local newspapers mean so much to the 24 pupils. Both girls and boys are interested in local news, but the girls tend to be more interested in articles dealing with closeness and relationships. It is particularly the oldest pupils who consider that they learn too little by reading local newspapers, but also feel that they have to read them to keep in touch with what is happening locally. It seems that the local papers are facing a challenge: they will have to combine the young people's need for local information with their desire to increase their general knowledge of the rest of the community. The 24 pupils were recruited for the project from Kurland Primary School in Sarpsborg, Haugerud School in Oslo (lower secondary school level), and from Horten Upper Secondary School. The question under investigation was: What can we learn about who will read newpapers in future from newspaper habits of children and young people? From December 2002 until April 2003, the pupils took part in reflection groups where the object was to emphasize free discussions, reflection at an individual level, and the personal thoughts of the participants.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleFinnes det lesere til avisen om 30 år? : en undersøkelse om barn og unges avislesing og deres refleksjoner over avisen som mediumen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2004-11-10en_US
dc.creator.authorFogt, Anne Margreteen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fogt, Anne Margrete&rft.title=Finnes det lesere til avisen om 30 år?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2003&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10011en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo14555en_US
dc.contributor.supervisorElisabeth Eideen_US
dc.identifier.bibsys042201632en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27821/1/14555.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata