Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:18Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:18Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-06-25en_US
dc.identifier.citationFondenes, Eivind Solberg-Hansen. Drept i Afghanistan. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27811
dc.description.abstractDenne masteroppgaven analyserer norsk presses dekning av sivile og norske militære ofre i krigen i Afghanistan. Ut fra et komparativt perspektiv analyserer jeg tre ulike case, og forsøker å kartlegge likheter og forskjeller i pressens dekning på tvers av både casene og de ulike avisene. Oppgaven undersøker også hvordan Norges rolle i Afghanistan, og motivasjon for å delta i krigen, fremstilles i periodene etter sivile og militære tap. Artiklene som er gjenstand for analyse er hentet fra VG, Dagbladet, Aftenposten, Klassekampen, Oppland Arbeiderblad og NTB. Metodisk har jeg gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse av alle artiklene i utvalget, før jeg har gått i dybden på utvalgte nyhetsartikler og ledere ved hjelp av kvalitativ tekstanalyse. Analysen viser store forskjeller i hvordan de tre hendelsene ble dekket. Jeg har blant annet funnet at drepte norske soldater fikk omfattende dekning og at soldatene i stor grad ble fremstilt som krigens verdige ofre. Drepte sivile afghanere ble stort sett fremstilt som uverdige ofre. Likevel fant jeg store og til tider overraskende forskjeller mellom de ulike avisene. Oppgaven dokumenterer også at ingen av avisene i utvalget forklarer Norges rolle i Afghanistan, eller motivasjonen for deltakelsen i krigen, på samme måte.nor
dc.description.abstractThis thesis analyses Norwegian newspapers coverage of civilian victims and Norwegian military victims of the war in Afghanistan. From a comparative perspective, I analyze three different cases in an attempt to identify similarities and differences in the coverage of both the cases and in the various newspapers. The thesis also examines how Norway's role in Afghanistan, and motivation to participate in the war, is portrayed in the newspapers in the following debate after civilian and military casualties. The articles in the thesis are drawn from VG, Dagbladet, Aftenposten, Klassekampen, Oppland Arbeiderblad and NTB. I used a combination of quantitative content analysis of all the articles in the sample, and a qualitative text analysis of selected articles and editorials. The analysis shows large differences in how the three events were covered. I have found that all newspapers broadly covered the killings of Norwegian soldiers, and that the soldiers were mainly portrayed as the worthy victims of the war. Afghan civilian victims were generally portrayed as unworthy victims. However, among the newspapers, I found both interesting and surprising differences. The thesis also documents that none of the newspapers explains Norway's role in Afghanistan, or the motivation for participation in the war, in the same way.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleDrept i Afghanistan : en komparativ analyse av norsk presses dekning av sivile og militære ofre i Afghanistanen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-04-23en_US
dc.creator.authorFondenes, Eivind Solberg-Hansenen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fondenes, Eivind Solberg-Hansen&rft.title=Drept i Afghanistan&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29039en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo130655en_US
dc.contributor.supervisorRune Ottosenen_US
dc.identifier.bibsys121268578en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27811/2/masteroppgave_eivind_fondenes.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata