Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:12Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:12Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-11en_US
dc.identifier.citationDjønne, Linn Kristin. Veien mot et moderne mediehus?. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27809
dc.description.abstractOppgaven tar utgangspunkt i en empirisk case-studie av Likebra-prosjektet i Fredriksstad Blad. Prosjektet ble startet opp 18. januar 2010, og hadde som målsetting å likestille nett- og papiravisen. De tidligere separate nett- og avisredaksjonene ble tett integrerte, den nye samlede redaksjonen ble delt inn i arbeidsgrupper hvor hver gruppe skulle ha like stort fokus på nett- og papiravisen og journalistene skulle arbeide bimedialt. Jeg fokuserer i denne oppgaven på hvilke redaksjonelle endringer prosjektet har medført, og hvordan journalistens roller påvirkes som følge av at nett- og papiravisen likestilles. Mine funn viser at Fredriksstad Blad på noen måter er en konservativ avis med sterke tradisjoner, men samtidig er mediehuset en innovativ og nytenkende organisasjon. Det vernes om kjerneproduktet papiravisen, samtidig som det bygges opp en ny styrket kanal – nettavisen. Journalistenes roller er svært forskjellige i redaksjonen, og de er i varierende grad påvirket av prosjektets nye redaksjonelle rammebetingelser. Funnene indikerer at journalistenes roller endres som følge av at nettavisen og papiravisen likestilles, likevel danner ikke studien grunnlag for å påstå at den generelle yrkesrollen nødvendigvis er endret.nor
dc.description.abstractThe thesis is based on an empirical case study of the Likebra [just as good] project in the media company Fredriksstad Blad. The Likebra project was initiated on January 18th 2010 with the aim of placing equal emphasis on the online and print edition. The project integrated the previously separate online and print newsrooms. The new combined editorial staff was divided into working groups, where each group should have equal focus on the online and print newspaper, and the journalists should deliver content for both channels. The main focus of the thesis is on the editorial changes resulting from the project, as well as the effect on the roles of the journalists. My findings show that Fredriksstad Blad is in some ways a conservative newspaper with strong traditions, but it is also an innovative organization. The status of the printed newspaper is maintained, simultaneously the «new» channel – the online edition - is being strengthened. My study also shows that the media newsroom is composed of journalists with different roles, and they are affected to a varying degree by the new editorial framework that the project introduces. The findings indicate that the roles of the journalists are changing as a result of the equalisation of the online and print edition. The findings do not, however, indicate that the general professional role necessarily has changed.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleVeien mot et moderne mediehus? : en case-studie av Likebra-prosjektet i Fredriksstad Bladen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-04-24en_US
dc.creator.authorDjønne, Linn Kristinen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Djønne, Linn Kristin&rft.title=Veien mot et moderne mediehus?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27959en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo121116en_US
dc.contributor.supervisorSigurd Allernen_US
dc.identifier.bibsys121276279en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27809/1/LinnDjonne_Veien_mot_et_moderne_mediehus1.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata