Now showing items 1-2 of 2

  • Vogt, David; Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2018)
    Høsten 2012 ble det foretatt en avdekking og dokumentasjon av et skålgropsfelt på gården Stubberud i Frogn kommune (Id 12278). Lokaliteten ligger på en bergknaus i gårdstunets ytterkant. I Askeladden oppgis at lokaliteten ...
  • Vogt, David (Series / Seriehefte, 2000)
    I 1997 ble det startet opp et omfattende svensk-norsk samarbeidsprosjekt for varig vern av helleristninger i grensebygdene østfold og Bohuslån. Prosjektet var utviklet innenfor Det europeiske regionale utviklingsfondet og ...