Now showing items 1-1 of 1

  • Traaholt, Anne; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2008)
    Bakgrunn for planen er utvidelse av Sørumsand skole, bygging av ny barnehage, etablere ny avkjøring til Rv172 og ny gang- og sykkelvei. Akershus fylkeskommune gjennomførte høsten 2002 registrering av automatisk fredete ...